Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

En­nak­ko­pää­tös­tä odo­tel­les­sa – pal­ve­lu­ko­ti Hir­si­kar­ta­no on va­jaa­käy­töl­lä ve­ro­tek­ni­sis­tä syistä

Pudasjärven Hirsikartanon pihassa liehui eilen Suomen lippu Aleksis Kiven päivän kunniaksi. Vuodenvaihteessa käyttöön otetussa talossa on jo paljon asukkaita ja toimintaa, mutta myös tyhjillään olevia huoneita.
Pudasjärven Hirsikartanon pihassa liehui eilen Suomen lippu Aleksis Kiven päivän kunniaksi. Vuodenvaihteessa käyttöön otetussa talossa on jo paljon asukkaita ja toimintaa, mutta myös tyhjillään olevia huoneita.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärvellä vuoden alusta käyttöön otettu 54-paikkainen vanhusten palvelukoti Hirsikartano toimii osittain vajaakäytöllä. Kymmenen paikkaa on tyhjillään veroteknisistä syistä.

Verottajan ennakkopäätöstä täysimääräisen toiminnan aloittamiseksi on Oulunkaaren hankintapäällikkö Jouni Pirin mukaan odotettu viime keväästä saakka.

Keväällä tehdyn ennakkopäätöshakemuksen käsittelyn ennakoitiin kestävän 3-4 kuukautta. Väliaikaisratkaisuna toiminta jatkuu supistetussa muodossa kunnes päätös on saatu.

Ongelma juontaa juurensa Hirsikartanon suunnitteluvaiheeseen. Lähtökohtana oli, että Oulunkaaren kuntayhtymä ottaa käyttöönsä 34 asukaspaikkaa ja 20 paikkaa ottaa vastuulleen yksityinen palvelutuottaja Mikeva.

Tähän saakka Mikevan asukaspaikoista puolet on ollut tyhjillään, koska Kuntarahoitus Oy on lainaehdoissaan edellyttänyt, että rakennuksessa harjoitetaan arvonlisäverollista toimintaa. Hoivapalveluyritys ei ole alv-velvollinen, eikä näin täytä rahoittajan vaatimuksia.

Hankintapäällikkö Pirin mukaan rakennuksen rakentamisvaiheessa on tehty runsaasti arvonlisäverollisia hankintoja, joista on veronpalautuksia haettu ja saatu alveja takaisin. Alvittoman toimijan osalta oikeuteen palautuksista ei ole täyttä varmuutta.

– Jos rakennus olisi kymmenen vuotta vanha, tämänkaltaisia ongelmia ei olisi. Uudisrakennusta rasittavat arvonlisäverot, miettii Piri.

Huonoimmassa tilanteessa voidaan hänen mukaansa joutua maksamaan tähän mennessä palautettuja veroja jopa puolen miljoonan euron edestä. Tämän vuoksi taloon ei ole uskallettu enempää asukkaita sijoittaa.

Hankintalaki mahdollistaa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden verottoman pienhankinnan 400 000 euroon saakka. Niinpä Mikevan kanssa on tehty pienempi väliaikainen sopimus, joka on voimassa verottajan ennakkopäätökseen saakka.

Mikäli ennakkopäätös asiasta on hakijoiden kannalta myönteinen, toimintaa voidaan Pirin mukaan jatkaa välivuokrausmallilla suunnitelmien mukaisesti.

Mikäli verottajan tulkitsee tämänhetkisen toiminnan ostopalveluksi ja vetää rajaa arvonlisäverollisen ja -verottoman toiminnan välille, tilitettyjä alveja saatetaan joutua maksamaan takaisin. Pahimman varalle Piri ennakoi, että tilojen jatkokäyttö saatetaan joutua kilpailuttamaan uudelleen.

Mikevan Pohjois-Suomen aluejohtaja Marko Lehtolan mukaan tilanne ei ole hänen työnantajansa kannalta ideaalinen. Asukaspaikkojen vajaakäyttö on johtanut siihen, ettei toiminta ole tällä hetkellä kannattavaa.

Ongelma johtuu hänen mukaansa siitä, että alkuperäisessä, asiantuntijoiden avustuksella laaditussa ennakkopäätöshakemuksessa yrityksen toimintaa oli kuvattu väärin sanamuodoin ja se on saanut aikaan sekaannusta ja viivästystä.

Lehtola suhtautuu kuitenkin asiaan luottavaisesti, että järki tässä lopulta voittaa. Vastaavaa tapausta ei hänen muistissaan ole, mutta hän tietää välivuokrausmalleja toteutetun muuallakin maassa. Mahdollista verottajan kielteistä päätöstä ei Mikevassa ole liiemmin mietitty, mutta lobbausta asian suhteen on tehty viikottain.

Pientä kompensaatiota Mikevan kärsimiin tappioihin on haettu asiakaspaikkojen hinnoittelulla. Alun perin oli tarkoitus käyttää aiempia yrityksen Pudasjärvellä käyttämiä yksikköhintoja. Mikevan asiakkaat siirtyivät Hirsikartanoon Mustanlammentien Valokista.

Yrityksen pyynnöstä Oulunkaari nosti maaliskuussa asiakaspäivän hintaa 85 eurosta 98,15 euroon päivältä – mikä on korkeampi kuin kuntayhtymän oman toiminnan laskennallinen kustannus. Hinnankorotus aiheutti noin 20 000 euron lisämäärärahan tarpeen Pudasjärven kaupungin budjettiin.