Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verot
Kuukausi
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

10.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettujen ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien verotiedot – katso listat

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu­jen ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ve­ro­tie­dot – katso listat

09.11.2023 12:06
Tilaajille
Veken Kaluste nosti Ranuan perheen verokärkeen – "Taustallahan on aika tyypillinen tarina: loin itselleni työpaikan"

Veken Kaluste nosti Ranuan perheen ve­ro­kär­keen – "Taus­tal­la­han on aika tyy­pil­li­nen tarina: loin it­sel­le­ni työ­pai­kan"

09.11.2023 12:00
Tilaajille
Tässä ovat Taivalkosken suurituloisimmat – tutut nimet kärjessä toista vuotta peräkkäin

Tässä ovat Tai­val­kos­ken suu­ri­tu­loi­sim­mat – tutut nimet kär­jes­sä toista vuotta pe­räk­käin

09.11.2023 06:00
Tilaajille
Taivalkosken Voima Oy Taivalkosken yhteisöveron maksajien kärjessä – katso tästä 15 eniten yhteisöveroja maksanutta taivalkoskelaista yritystä

Tai­val­kos­ken Voima Oy Tai­val­kos­ken yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jien kär­jes­sä – katso tästä 15 eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja mak­sa­nut­ta tai­val­kos­ke­lais­ta yri­tys­tä

09.11.2023 09:36
Tilaajille
Kontiotuote maksoi ylivoimaisesti eniten yhteisöveroja Pudasjärvellä – tulojen perusteella miljoonaluokassa yhteensä vain kaksi yritystä, katso listaus

Kon­tio­tuo­te maksoi yli­voi­mai­ses­ti eniten yh­tei­sö­ve­ro­ja Pu­das­jär­vel­lä – tulojen pe­rus­teel­la mil­joo­na­luo­kas­sa yh­teen­sä vain kaksi yri­tys­tä, katso listaus

08.11.2023 15:59
Tilaajille
Poimintoja viime vuoden verotiedoista pudasjärveläisittäin – mukana listauksessa kaupunginjohtaja ja pankinjohtaja

Poi­min­to­ja viime vuoden ve­ro­tie­dois­ta pu­das­jär­ve­läi­sit­täin – mukana lis­tauk­ses­sa kau­pun­gin­joh­ta­ja ja pan­kin­joh­ta­ja

08.11.2023 15:05
Tilaajille
Iijokiseudun verokone on auki – löydät koneesta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

Ii­jo­ki­seu­dun ve­ro­ko­ne on auki – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Lapissa tie­nan­neet

08.11.2023 07:55
Tilaajille
Vanhemmat
Verottaja muistuttaa tulorajan ylittymisestä – liki miljoonaa veronmaksajaa uhkaa tulorajan ylittyminen

Ve­rot­ta­ja muis­tut­taa tu­lo­ra­jan ylit­ty­mi­ses­tä – liki mil­joo­naa ve­ron­mak­sa­jaa uhkaa tu­lo­ra­jan ylit­ty­mi­nen

23.10.2023 13:10
Tilaajille
1,8 miljoonalle suomalaiselle maksetaan veronpalautuksia 3. elokuuta – mätkyjen eräpäivä tiistaina elokuun 1. päivä

1,8 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia 3. elo­kuu­ta – mät­ky­jen erä­päi­vä tiis­tai­na elokuun 1. päivä

01.08.2023 18:00
Veroilmoituksen jättöpäivä pian – katso verohallinnon ohjeet työmatkoista, työhuonevähennyksestä ja virtuaalivaluuttatuloista

Ve­ro­il­moi­tuk­sen jät­tö­päi­vä pian – katso ve­ro­hal­lin­non ohjeet työ­mat­kois­ta, työ­huo­ne­vä­hen­nyk­ses­tä ja vir­tuaa­li­va­luut­ta­tu­lois­ta

05.05.2023 11:15
Tilaajille
Muista tarkistaa veroehdotuksesi viimeistään toukokuun alussa – kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si ­vii­meis­tään tou­ko­kuun alussa – ­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

17.04.2023 06:00
Tilaajille
Metsäveroilmoitus tulee tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus tulee tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

26.01.2023 09:25
Tilaajille
Verotulot kasvoivat Pudasjärvelläkin – Katso, millä kylillä tienattiin eniten ja millä vähiten

Ve­ro­tu­lot kas­voi­vat Pu­das­jär­vel­lä­kin – Katso, millä kylillä tie­nat­tiin eniten ja millä vähiten

27.12.2022 15:00
Tilaajille
Leppämäen yhteismetsä yhteisöjen verokuningas – toimitusjohtaja: "yrityksen kotipaikka ja verojen maksu Pudasjärvelle tärkeää minulle"

Lep­pä­mäen yh­teis­met­sä yh­tei­sö­jen ve­ro­ku­nin­gas – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "y­ri­tyk­sen ko­ti­paik­ka ja verojen maksu Pu­das­jär­vel­le tärkeää mi­nul­le"

16.11.2022 16:53
Tilaajille
Iijokiseudun verokone on auki – Katso Poh­jois-Pohjanmaan ja Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pia

Ii­jo­ki­seu­dun ve­ro­ko­ne on auki – Katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pia

09.11.2022 09:19
Tilaajille
Suomen valtion ensisijainen tehtävä on toimia suomalaisten edunvalvojana – Suomi ei saa olla koko maailman sosiaalitoimisto
Kolumni

Suomen valtion en­si­si­jai­nen tehtävä on toimia suo­ma­lais­ten edun­val­vo­ja­na – Suomi ei saa olla koko maail­man so­siaa­li­toi­mis­to

28.09.2022 15:16
Tilaajille
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

02.08.2022 05:00
Tilaajille
Puukauppa kävi viime vuonna vilkkaana – metsäveroilmoituksen jättöaika lähestyy

Puu­kaup­pa kävi viime vuonna vilk­kaa­na – met­sä­ve­ro­il­moi­tuk­sen jät­tö­ai­ka lä­hes­tyy

30.01.2022 11:05
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

06.01.2022 19:00