valokuitu
Valokuituverkon maanrakennustyöt loppusuoralla – töitä käynnissä taajamassa ja sen ulkopuolella

Va­lo­kui­tu­ver­kon maan­ra­ken­nus­työt lop­pu­suo­ral­la – töitä käyn­nis­sä taa­ja­mas­sa ja sen ul­ko­puo­lel­la

28.06.2017 07:30
Valokuituverkon rakentaminen jatkuu, kun säät sen sallivat – näillä alueilla rakennetaan tänä kesänä

Va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­nen jatkuu, kun säät sen sal­li­vat – näillä alueil­la ra­ken­ne­taan tänä kesänä

18.05.2017 07:00
Kiinteä laajakaista tärkeä maaseudun kehityksessä – internetyhteyksien puuttumisesta jopa haittaa

Kiinteä laa­ja­kais­ta tärkeä maa­seu­dun ke­hi­tyk­ses­sä – in­ter­net­yh­teyk­sien puut­tu­mi­ses­ta jopa haittaa

08.01.2017 08:40
Kairan Kuidun talous kohentumassa – vuoden kuluttua positiivinen tulos

Kairan Kuidun talous ko­hen­tu­mas­sa – vuoden ku­lut­tua po­si­tii­vi­nen tulos

22.11.2016 09:30
Live-kuvaa verkkoon – Kairan Kuitu rakentaa nettiyhteyden Pudasjärven torille ja Suojalinnalle

Li­ve-ku­vaa verk­koon – Kairan Kuitu ra­ken­taa net­ti­yh­tey­den Pu­das­jär­ven torille ja Suo­ja­lin­nal­le

12.10.2016 06:00