LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Kau­pun­gin tar­kas­tus­ker­to­muk­sen toi­men­pi­tei­tä tar­kas­tel­tiin – jä­ten­huol­toon liit­ty­nei­den määrä noussut

Kaupunginvaltuusto on vaatinut yksityisten kiinteistöjen jätehuoltoon liittymistä ajan tasalle. 2700 kirjeen perusteella on saatu yli tuhat uutta liittyjää.
Kaupunginvaltuusto on vaatinut yksityisten kiinteistöjen jätehuoltoon liittymistä ajan tasalle. 2700 kirjeen perusteella on saatu yli tuhat uutta liittyjää.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven valtuusto on antanut kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen havainnot lokakuun loppuun mennessä.

Huomautuslistalla oli esimerkiksi, että Hirsikampuksen tuotteistaminen tulee hoitaa ensi tilassa kuntoon. Asian valmistelu on kuitenkin vielä kesken, todettiin tiistaina kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kaupungin yleisten kiinteistöjen järjestämisestä esteettömiksi toimenpiteitä on suoritettu: Kaikissa uusissa hankkeissa noudatetaan jo suunnitteluvaiheessa lain määräyksiä.

Vanhoihin rakennuksiin on laitettu ovi-automaatioita, korkeita kynnyksiä on pyritty poistamaan ja wc-tiloja on varustettu inva-välineillä. Inva-paikkoja merkitään ja laitetaan mahdollisimman lähelle pääsisäänkäyntejä.

Valtuusto vaati myös yksityisten kiinteistöjen jätehuoltoon liittymistä ajan tasalle. 2700 kirjeen perusteella on saatu yli tuhat uutta liittyjää. Vastaamattomille on lähetetty uudet kirjeet ja näiden osalta toimenpiteet jatkuvat.

Kaupungin henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi edellytettiin toimenkuvien tarkastelua ja toimivan varamiesjärjestelmän luomista. Varamiesjärjestelyä on parannettu sivistys- ja hyvinvointitoiminnan vastuualueella. Muilla toiminta-alueilla vielä tarkastellaan.