Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talvi
Lauha ja vähäsateinen helmikuu ei juuri lumipeitettä lisännyt Pudasjärvellä

Lauha ja vä­hä­sa­tei­nen hel­mi­kuu ei juuri lu­mi­pei­tet­tä li­sän­nyt Pu­das­jär­vel­lä

03.03.2023 15:48
Tilaajille
Syötteen alueen lumiseen maastoon pääsee hiihtäen, pyöräillen, lumikengin ja ihan kävellenkin – katso jutusta vinkit reittivalintaan

Syöt­teen alueen lu­mi­seen maas­toon pääsee hiih­täen, pyö­räil­len, lu­mi­ken­gin ja ihan kä­vel­len­kin – katso jutusta vinkit reit­ti­va­lin­taan

22.02.2023 12:42
Tilaajille
Ilmastonmuutos tuo vuosisadassa muutoksia luontoon – Kerttu Kotakorpi: "Näkyvimmät muutokset tapahtuvat talvessa, pakkanen ja jää vähenevät, lunta voi tulla sen sijaan kerralla paljon"

Il­mas­ton­muu­tos tuo vuo­si­sa­das­sa muu­tok­sia luon­toon – Kerttu Ko­ta­kor­pi: "Nä­ky­vim­mät muu­tok­set ta­pah­tu­vat tal­ves­sa, pak­ka­nen ja jää vä­he­ne­vät, lunta voi tulla sen sijaan ker­ral­la paljon"

09.02.2023 09:33
Tilaajille
Mikä on paras väline umpihankeen? Näin valitset oikeat varusteet hoidettujen reittien ulkopuolelle

Mikä on paras väline um­pi­han­keen? Näin va­lit­set oikeat va­rus­teet hoi­det­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­le

04.02.2023 11:50
Tilaajille
Talvimökkeilyssä on omat riskinsä, joihin on tärkeää kiinnittää huomiota – muista nämä asiat, kun mökkeilet talvella

Tal­vi­mök­kei­lys­sä on omat ris­kin­sä, joihin on tärkeää kiin­nit­tää huo­mio­ta – ­muis­ta nämä asiat, kun mök­kei­let tal­vel­la

15.01.2023 15:00
Tilaajille
Keskiviikko on vuoden lyhin päivä: Talvipäivänseisauksesta valon määrä alkaa taas kasvaa

Kes­ki­viik­ko on vuoden lyhin päivä: Tal­vi­päi­vän­sei­sauk­ses­ta valon määrä alkaa taas kasvaa

21.12.2022 17:28
Kaamoksen keskeltä –  Lienee paras antaa hypotalamukselleen periksi, mennä aiemmin nukkumaan ja noustava ylös myöhemmin
Kolumni

Kaa­mok­sen kes­kel­tä – Lienee paras antaa hy­po­ta­la­muk­sel­leen pe­rik­si, mennä aiemmin nuk­ku­maan ja nous­ta­va ylös myö­hem­min

30.11.2022 05:00
Tilaajille
Syksy jatkuu, ensilumi satoi harvinaisen myöhään – pysyvä lumipeite tulee tilastollisesti marraskuun puolivälin ja joulukuun alkupäivien välillä

Syksy jatkuu, en­si­lu­mi satoi har­vi­nai­sen myöhään – pysyvä lu­mi­pei­te tulee ti­las­tol­li­ses­ti mar­ras­kuun puo­li­vä­lin ja jou­lu­kuun al­ku­päi­vien välillä

10.11.2022 17:00
Tilaajille
Kausi vaihtuu talveen Syötteellä – Yrityksissä on nyt hetken hengähdys, mutta lumen tuloa odotellaan jo

Kausi vaihtuu talveen Syöt­teel­lä – Yri­tyk­sis­sä on nyt hetken hen­gäh­dys, mutta lumen tuloa odo­tel­laan jo

09.11.2022 19:00
Tilaajille
Nastarenkaat yliedustettuna talvikauden kuolonkolareissa – "Ennakoiva ja maltillinen ajotapa on selkeästi talvirengastyyppiä tärkeämpi turvallisuustekijä talviliikenteessä"

Nas­ta­ren­kaat ylie­dus­tet­tu­na tal­vi­kau­den kuo­lon­ko­la­reis­sa – "En­na­koi­va ja mal­til­li­nen ajotapa on sel­keäs­ti tal­vi­ren­gas­tyyp­piä tär­keäm­pi tur­val­li­suus­te­ki­jä tal­vi­lii­ken­tees­sä"

24.10.2022 14:30
Näin tulevaa säätä ennustaa Pudasjärven luomumeteorologi Niilo – Leudon talven enteet ilmassa

Näin tulevaa säätä en­nus­taa Pu­das­jär­ven luo­mu­me­teo­ro­lo­gi Niilo – Leudon talven enteet ilmassa

20.09.2022 09:00
Tilaajille
Lämmityksestä säästäminen lisää putkirikkojen riskiä – "Jos mökin jättää kylmilleen, tulee vedet katkaista"

Läm­mi­tyk­ses­tä sääs­tä­mi­nen lisää put­ki­rik­ko­jen ris­kiä – "Jos mökin jättää kyl­mil­leen, tulee vedet kat­kais­ta"

09.09.2022 18:00
Tilaajille
Huhtikuun loppu jumitti kevättä – koleasta loppukuusta huolimatta lumi hupeni selvästi

Huh­ti­kuun loppu jumitti kevättä – ko­leas­ta lop­pu­kuus­ta huo­li­mat­ta lumi hupeni sel­väs­ti

02.05.2022 16:00
Tilaajille
Viherrakentaminen viikkoja myöhässä: "Töihin päästään vasta kun routa on sulanut" – Kotipuutarhurinkaan ei silti kannata hätääntyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syyhyävien sormien esteenä

Vi­her­ra­ken­ta­mi­nen viik­ko­ja myö­häs­sä: "Töihin pääs­tään vasta kun routa on su­la­nut" – ­Ko­ti­puu­tar­hu­rin­kaan ei silti kannata hä­tään­tyä, vaikka kylmä ja lumi ovat multaan syy­hyä­vien sormien esteenä

14.04.2022 04:02
Tilaajille
Pakkaslukema on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vaikuttavat siihen, miten kylmältä ilma tuntuu – oululaistutkija kertoo, miten kylmää oppii sietämään

Pak­kas­lu­ke­ma on vain yksi osa: Nämä kolme muuta seikkaa vai­kut­ta­vat siihen, miten kyl­mäl­tä ilma tuntuu – ou­lu­lais­tut­ki­ja kertoo, miten kylmää oppii sie­tä­mään

02.04.2022 14:15
Tilaajille
Helmikuu oli ennätyksellisen sateinen – Helmikuun keskilämpötila oli suuressa osassa maata 1–3 astetta tavanomaista korkeampi

Hel­mi­kuu oli en­nä­tyk­sel­li­sen sa­tei­nen – Hel­mi­kuun kes­ki­läm­pö­ti­la oli suu­res­sa osassa maata 1–3 astetta ta­va­no­mais­ta kor­keam­pi

12.03.2022 14:20
Tilaajille
Teuvo Hietajärvi rikas video

Teuvo Hie­ta­jär­vi rikas video

04.03.2022 21:05
Tilaajille
Helmikuun lopussa satoi Pudasjärvelle ennätyslumet – Kuukauden lopussa lentokentällä ja Jaurakkajärven sadeasemalla lunta on peräti ajankohdan vuosituhannen ennätysmäärä, 84 ja 77 senttimetriä.

Hel­mi­kuun lopussa satoi Pu­das­jär­vel­le en­nä­tys­lu­met – ­Kuu­kau­den lopussa len­to­ken­täl­lä ja Jau­rak­ka­jär­ven sa­dea­se­mal­la lunta on peräti ajan­koh­dan vuo­si­tu­han­nen en­nä­tys­mää­rä, 84 ja 77 sent­ti­met­riä.

03.03.2022 19:37
Tammikuu oli Pudasjärvellä vähäsateinen – Sarakylässä lunta on niukemmin, kuun alussa 32 ja lopussa 42 cm. Syötteen kansallispuistossa Ahmatuvan epävirallinen mittari näyttää 70 sentin lumikerrosta

Tam­mi­kuu oli Pu­das­jär­vel­lä vä­hä­sa­tei­nen – ­Sa­ra­ky­läs­sä lunta on niu­kem­min, kuun alussa 32 ja lopussa 42 cm. Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa Ah­ma­tu­van epä­vi­ral­li­nen mittari näyttää 70 sentin lu­mi­ker­ros­ta

11.02.2022 10:07
Tilaajille
Lumipyry laimenee lauantain myötä – maanantaille vielä hieman lumisadetta ja pakkanen pysyy maltillisena

Lu­mi­py­ry lai­me­nee lauan­tain myötä – ­maa­nan­tail­le vielä hieman lu­mi­sa­det­ta ja pak­ka­nen pysyy mal­til­li­se­na

05.02.2022 12:09
Tilaajille