Talousarvio 2022
Miljoonainvestointi puhuttaa Taivalkoskella kuntalaisia, päättäjiä ja viranhaltijoita –"Uimahallin iso allas on elinkaarensa päässä, ja se pitää purkaa pois"

Mil­joo­nain­ves­toin­ti pu­hut­taa Tai­val­kos­kel­la kun­ta­lai­sia, päät­tä­jiä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta –"Ui­ma­hal­lin iso allas on elin­kaa­ren­sa päässä, ja se pitää purkaa pois"

16.12.2021 18:37
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto nuijii budjetin – suora verkkolähetys kello 16 alkaen

Pu­das­jär­ven val­tuus­to nuijii bud­je­tin – suora verk­ko­lä­he­tys kello 16 alkaen

15.12.2021 16:16
Taivalkosken uimahalli tarvitsee uudet kaakelit ja hieman muutakin, rahaa kastuu miljoonia euroja – kunnanvaltuusto käsittelee torstaina kunnan ensi vuoden talousarvion, joka näyttää pakastuvaa

Tai­val­kos­ken ui­ma­hal­li tar­vit­see uudet kaa­ke­lit ja hieman muu­ta­kin, rahaa kastuu mil­joo­nia euroja – kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee tors­tai­na kunnan ensi vuoden ta­lou­sar­vion, joka näyttää pa­kas­tu­vaa

15.12.2021 15:00
Tilaajille
Seurakuntakeskus remonttiin – Pudasjärvellä joudutaan pohtimaan kulujen leikkausta tai verojen nostoa lähivuosina

Seu­ra­kun­ta­kes­kus re­mont­tiin – Pu­das­jär­vel­lä jou­du­taan poh­ti­maan kulujen leik­kaus­ta tai verojen nostoa lä­hi­vuo­si­na

14.12.2021 05:00
Tilaajille
Budjettiesitys läpi kaupunginhallituksessa: Pudasjärvelle tehdään yli kaksi miljoonaa euroa ylijäämäistä talousarviota, mutta liikkumavaraa ei silti ole

Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

01.12.2021 04:02
Tilaajille