Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Sisustus
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

28.11.2021 12:50
Tilaajille
Hyvän olon keskukseen hammashoitolaan laitteita ja kirjastoon kalustoa

Hyvän olon kes­kuk­seen ham­mas­hoi­to­laan lait­tei­ta ja kir­jas­toon ka­lus­toa

30.04.2021 11:00
Tilaajille
Kaikki alkoi piirongista reilu 20 vuotta sitten – vanhat esineet kiehtovat Ailaa eikä niiden tenho ole laantunut

Kaikki alkoi pii­ron­gis­ta reilu 20 vuotta sitten – vanhat esineet kieh­to­vat Ailaa eikä niiden tenho ole laan­tu­nut

29.11.2020 16:19
Tilaajille
Historiaa ja luovaa korjaamisen intohimoa – Ritola on toiminut pankkina, kunnantalona ja päiväkotina, nyt Markku Knuuttila ja Ulla-Maija Paukkeri remontoivat siitä kotia

His­to­riaa ja luovaa kor­jaa­mi­sen in­to­hi­moa – Ritola on toi­mi­nut pank­ki­na, kun­nan­ta­lo­na ja päi­vä­ko­ti­na, nyt Markku Knuut­ti­la ja Ul­la-Mai­ja Pauk­ke­ri re­mon­toi­vat siitä kotia

07.06.2020 09:00
Kiinnostaako ainutlaatuinen sisustus? – Pudasjärven kalleimmat huonekalut myynnissä 35 000 eurolla

Kiin­nos­taa­ko ai­nut­laa­tui­nen si­sus­tus? – Pu­das­jär­ven kal­leim­mat huo­ne­ka­lut myyn­nis­sä 35 000 eurolla

03.09.2016 09:00