Seurakuntatalo

Hil­tu­ran­nan ja Liepeen alueen käyttö mie­tin­tään – seu­ra­kun­nan kiin­teis­töt kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen kä­sit­te­lys­sä

15.12.2018 08:00

It­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa poh­dit­tiin, mil­lai­sia arvoja olemme ajaneet ja kenen ta­voit­tei­ta to­teut­ta­neet

12.12.2018 06:00

Van­hus­ten­viik­ko lo­ka­kuun alussa tee­mal­la "I­kä­pol­vet yh­des­sä" – tätä kaikkea on luvassa

23.09.2017 10:00

Ys­tä­vän­päi­vää ja yh­teis­vas­tuu­ta seu­ra­kun­ta­ko­dil­la – her­ne­keit­toa oli tar­jol­la 200 ys­tä­väl­le

14.02.2017 19:00