Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Hil­tu­ran­nan ja Liepeen alueen käyttö mie­tin­tään – seu­ra­kun­nan kiin­teis­töt kirk­ko­val­tuu­tet­tu­jen kä­sit­te­lys­sä

Seurakuntatalo on seurakunnan kiinteistöistä kovimmassa käytössä, toimintaa on vuoden jokaisena päivänä.
Seurakuntatalo on seurakunnan kiinteistöistä kovimmassa käytössä, toimintaa on vuoden jokaisena päivänä.
Seurakuntatalo on seurakunnan kiinteistöistä kovimmassa käytössä, toimintaa on vuoden jokaisena päivänä.
Kuva: Toivo Kiminki

Yhtään purkupäätöstä ei seurakunnan rakennuskantaan ole tulossa ainakaan maanantaina kirkkovaltuustossa hyväksytyn kiinteistöstrategian pohjalta. Päätetty talouden tasapainottaminen vaatii kuitenkin keinoja, joita jatkossa tullaan pohtimaan.

Suunnitelmassa on linjattu tärkeimmät rakennukset, joista ei luovuta ja jotka tullaan pitämään kunnossa. Niihin kuuluvat kirkko ja muut Riekinkankaan rakennukset, seurakuntatalo ja Sarakylän kappeli.

Hilturannan leirikeskuksen käytöstä on noin 70 prosenttia ollut seurakunnan ulkopuolisten vuokrausta. Sen käyttöaste on matala, mutta rakennukset hyväkuntoisia. Myöskään seurakuntakeskuksessa sijaitseva Kanttorila ei ole toiminnan kannalta tarpeellinen.

Liepeen pappilan rakennuksilla ei juuri seurakunnan omaa käyttöä ole. Se kuuluukin niiden kiinteistöjen joukkoon, joiden tulevaisuudessa on pohdittavana myynti tai vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön.

Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomiksi on katsottu kirkkoherran pappila, josta tehdyt kaupat ovat kirkkohallituksen käsittelyssä. Samaan ryhmään kuuluu kaksi Kurenalla sijaitsevaa osakehuoneistoa.

Myös Kangasjärven eräleirikeskus tontteineen voidaan strategian mukaan panna myyntiin. Hilturannan alueella on seurakunnalla tontteja, jotka pannaan todennäköisesti myyntiin tai vuokrataan.

Tuulijärven rannalla on loma-asuntotontteja, samoin Jongulla Haapokarin tontti, nekin myydään tai vuokrataan.

Kurenalla tullaan sopimuskauden päätyttyä uusimaan omakotitonttien vuokrasopimukset, ensimmäiset kolmen vuoden päästä. Samalla selvitetään, miten vuokrat vastaavat nykyistä käypää arvoa.

Suunnitelmassa on linjattu tärkeimmät rakennukset, joista ei luovuta