Puukauppa
Puukauppa virkistynyt Pohjois-Suomessa – koko vuosi jäämässä edellisvuodesta, mutta loppuvuodesta metsänomistajat ottavat loppukiriä

Puu­kaup­pa vir­kis­ty­nyt Poh­jois-Suo­mes­sa – koko vuosi jää­mäs­sä edel­lis­vuo­des­ta, mutta lop­pu­vuo­des­ta met­sän­omis­ta­jat ottavat lop­pu­ki­riä

13.11.2020 10:44
Tilaajille
Stora Enson kartonkitehdas Oulussa käynnistyy loppuvuodesta – ostaa puuta lisää saman verran kuin Pudasjärven vuotuinen hakkuu

Stora Enson kar­ton­ki­teh­das Oulussa käyn­nis­tyy lop­pu­vuo­des­ta – ostaa puuta lisää saman verran kuin Pu­das­jär­ven vuo­tui­nen hakkuu

11.11.2020 14:00 0
Tilaajille
Pohjois-Suomen puukauppa piristyy – havutukeilla suurin menekki

Poh­jois-Suo­men puu­kaup­pa pi­ris­tyy – ha­vu­tu­keil­la suurin menekki

19.10.2020 10:52
Tilaajille
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Metsäpäivässä nimekkäitä puhujia ja paljon ohjelmaa – vuoden metsätoimija palkitaan järjestyksessään toisen kerran

Met­sä­päi­väs­sä ni­mek­käi­tä puhujia ja paljon oh­jel­maa – vuoden met­sä­toi­mi­ja pal­ki­taan jär­jes­tyk­ses­sään toisen kerran

21.03.2017 06:00 0
MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila: Puurakentaminen vauhtiin ja Pudasjärveltä mallia!

MTK:n pu­heen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la: Puu­ra­ken­ta­mi­nen vauh­tiin ja Pu­das­jär­vel­tä mallia!

23.11.2016 06:00
Pudasjärvellä 11 metsuria odottaa päätöksiä Metsätalous oy:n yt-neuvotteluista – lomautussuunnitelmat herättävät ihmetystä

Pu­das­jär­vel­lä 11 met­su­ria odottaa pää­tök­siä Met­sä­ta­lous oy:n yt-neu­vot­te­luis­ta – lo­mau­tus­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

02.11.2016 06:00
Ärhäkkä tervasroso leviää lännestä: sienitautia tavattu jopa tuhannen hehtaarin alalla Pudasjärvellä

Ärhäkkä ter­vas­ro­so leviää län­nes­tä: sie­ni­tau­tia tavattu jopa tu­han­nen heh­taa­rin alalla Pu­das­jär­vel­lä

31.10.2016 11:00 0
Metsätalouden metsiin uusia sopimuksia – viisivuotiset sopimukset arvoltaan yli 23 miljoonaa

Met­sä­ta­lou­den metsiin uusia so­pi­muk­sia – vii­si­vuo­ti­set so­pi­muk­set ar­vol­taan yli 23 mil­joo­naa

19.10.2016 05:00 0
Kolumni

Puu­kau­pan li­sää­mi­seen tar­vit­tai­siin uutta kui­tu­puun ja­los­tus­ka­pa­si­teet­tia

21.09.2016 03:00