Puukauppa

Puu­kaup­pa Poh­jois-Suo­mes­sa on kiih­ty­nyt tänä vuonna sel­väs­ti

05.05.2021 10:50
Tilaajille

MTK: Ha­vu­tu­keil­la eniten ky­syn­tää puu­mark­ki­noil­la: "Puu­mark­ki­noil­la menee hyvin – sa­ha­ta­va­ra­mark­ki­noi­den kysyntä hei­jas­tuu tuk­ki­puun tar­pee­seen"

12.03.2021 13:07
Tilaajille

Puu­kaup­pa kiri lop­pu­vuon­na edel­lis­vuo­den lu­ke­miin – korona vai­kut­ti eri tavalla eri teol­li­suu­den tuo­te­ryh­miin

26.01.2021 16:23
Tilaajille

Puu­kaup­pa vir­kis­ty­nyt Poh­jois-Suo­mes­sa – koko vuosi jää­mäs­sä edel­lis­vuo­des­ta, mutta lop­pu­vuo­des­ta met­sän­omis­ta­jat ottavat lop­pu­ki­riä

13.11.2020 10:44
Tilaajille

Stora Enson kar­ton­ki­teh­das Oulussa käyn­nis­tyy lop­pu­vuo­des­ta – ostaa puuta lisää saman verran kuin Pu­das­jär­ven vuo­tui­nen hakkuu

11.11.2020 14:00
Tilaajille

Poh­jois-Suo­men puu­kaup­pa pi­ris­tyy – ha­vu­tu­keil­la suurin menekki

19.10.2020 10:52
Tilaajille

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00

Met­sä­päi­väs­sä ni­mek­käi­tä puhujia ja paljon oh­jel­maa – vuoden met­sä­toi­mi­ja pal­ki­taan jär­jes­tyk­ses­sään toisen kerran

21.03.2017 06:00

MTK:n pu­heen­joh­ta­ja Juha Mart­ti­la: Puu­ra­ken­ta­mi­nen vauh­tiin ja Pu­das­jär­vel­tä mallia!

23.11.2016 06:00

Pu­das­jär­vel­lä 11 met­su­ria odottaa pää­tök­siä Met­sä­ta­lous oy:n yt-neu­vot­te­luis­ta – lo­mau­tus­suun­ni­tel­mat he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

02.11.2016 06:00

Ärhäkkä ter­vas­ro­so leviää län­nes­tä: sie­ni­tau­tia tavattu jopa tu­han­nen heh­taa­rin alalla Pu­das­jär­vel­lä

31.10.2016 11:00

Met­sä­ta­lou­den metsiin uusia so­pi­muk­sia – vii­si­vuo­ti­set so­pi­muk­set ar­vol­taan yli 23 mil­joo­naa

19.10.2016 05:00
Kolumni

Puu­kau­pan li­sää­mi­seen tar­vit­tai­siin uutta kui­tu­puun ja­los­tus­ka­pa­si­teet­tia

21.09.2016 03:00