Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto Toimivan seurakunnan Terttu Puurusen johtoon – "Edessä mietinnän paikka, mihin meillä on varaa"

Kirk­ko­val­tuus­to Toi­mi­van seu­ra­kun­nan Terttu Puu­ru­sen johtoon – "Edessä mie­tin­nän paikka, mihin meillä on varaa"

11.01.2023 13:32
Tilaajille
Innolla ja tarmolla seurakunnan luottamustehtävissä työskentelemään – tämä kehotus on mielekästä muistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Innolla ja tar­mol­la seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­mään – tämä kehotus on mie­le­käs­tä muistaa

25.11.2022 12:33
Tilaajille
Ehdokaslistojensa eniten ääniä saaneet jatkavat kiitollisina luottamustehtävien hoitoa – painottavat yhteistyön merkitystä Pudasjärven seurakunnassa

Eh­do­kas­lis­to­jen­sa eniten ääniä saaneet jat­ka­vat kii­tol­li­si­na luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoa – pai­not­ta­vat yh­teis­työn mer­ki­tys­tä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa

23.11.2022 08:56
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassakin äänestysinnostus laski – Tarkoittaako se sitä, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa­kin ää­nes­tys­in­nos­tus laski – Tar­koit­taa­ko se sitä, että seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kymmenen uutta valtuutettua – Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon valituista yli puolet uusia, mutta valittujen joukossa on monia tuttuja nimiä

Kym­me­nen uutta val­tuu­tet­tua – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta yli puolet uusia, mutta va­lit­tu­jen jou­kos­sa on monia tuttuja nimiä

21.11.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan uusi kirkkovaltuusto on valittu – tässä on seurakuntavaalien tulos

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­val­tuus­to on valittu – tässä on seu­ra­kun­ta­vaa­lien tulos

20.11.2022 22:47
Tilaajille
Vaalipäivä sujunut hyvässä hengessä Pudasjärven seurakunnassa – Jumalanpalveluksen jälkeen äänestäjiä oli ruuhkaksi asti, mutta sitten rauhoittui

Vaa­li­päi­vä sujunut hyvässä hen­ges­sä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jälkeen ää­nes­tä­jiä oli ruuh­kak­si asti, mutta sitten rau­hoit­tui

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa voi äänestää tänään iltakahdeksaan saakka – tuloksia odotettavissa myöhään illalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi ää­nes­tää tänään il­ta­kah­dek­saan saakka – tu­lok­sia odo­tet­ta­vis­sa myöhään illalla

20.11.2022 11:17
Tilaajille
Kirkkovaltuuston paikkajako Pudasjärvellä  tasainen vaaleista toiseen – Vuosituhannen vaihteessa tapahtui jotakin, sillä listoja oli viisi

Kirk­ko­val­tuus­ton paik­ka­ja­ko Pu­das­jär­vel­lä ta­sai­nen vaa­leis­ta toiseen – Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa ta­pah­tui jo­ta­kin, sillä listoja oli viisi

22.11.2022 14:14
Tilaajille
Kirkollisvero ennallaan Pudasjärvellä – seurakuntakeskuksen remontti siirtyi ensi vuodelle,

Kir­kol­lis­ve­ro en­nal­laan Pu­das­jär­vel­lä – seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti siirtyi ensi vuo­del­le,

12.10.2022 16:00
Tilaajille
Viimeinenkin lista hyväksyttiin Pudasjärvellä – Rauhanyhdistyksen listalla 14 ehdokasta

Vii­mei­nen­kin lista hy­väk­syt­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Rau­han­yh­dis­tyk­sen lis­tal­la 14 eh­do­kas­ta

06.10.2022 08:39
Tilaajille
Pudasjärven tulevaan kirkkovaltuustoon vähemmän edustajia – valtuutettujen määrä vähenee neljällä eli nykyisestä 23 edustajasta 19:ään

Pu­das­jär­ven tu­le­vaan kirk­ko­val­tuus­toon vä­hem­män edus­ta­jia – val­tuu­tet­tu­jen määrä vähenee nel­jäl­lä eli ny­kyi­ses­tä 23 edus­ta­jas­ta 19:ään

11.05.2022 11:53
Tilaajille
Seurakuntakeskus remonttiin – Pudasjärvellä joudutaan pohtimaan kulujen leikkausta tai verojen nostoa lähivuosina

Seu­ra­kun­ta­kes­kus re­mont­tiin – Pu­das­jär­vel­lä jou­du­taan poh­ti­maan kulujen leik­kaus­ta tai verojen nostoa lä­hi­vuo­si­na

14.12.2021 05:00
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi tont­tien myynnin

27.06.2021 20:54
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kirkolliset luottamustoimet säilyivät ennallaan – Esko Ahonen jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kir­kol­li­set luot­ta­mus­toi­met säi­lyi­vät en­nal­laan – Esko Ahonen jatkaa kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

18.01.2021 10:37
Tilaajille