Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­ven tu­le­vaan kirk­ko­val­tuus­toon vä­hem­män edus­ta­jia – val­tuu­tet­tu­jen määrä vähenee nel­jäl­lä eli ny­kyi­ses­tä 23 edus­ta­jas­ta 19:ään

Pudasjärven kirkko­valtuuston paikkamäärä vähenee seuraavissa vaaleissa neljällä.

Pudasjärvi

Pudasjärven seuraavassa kirkkovaltuustossa tulee olemaan nykyistä vähemmän edustajia. Seurakunnan valtuutettujen määrä vähenee neljällä eli nykyisestä 23 edustajasta 19:ään.

– Muutos johtuu seurakunnan jäsenmäärän vähenemisestä. Raja on seitsemäntuhatta. Viime vaaleissa jäsenistöä oli vielä yli rajan, mutta vuodenvaihteen tilanne oli 6 657 henkeä, kertoo kirkkoherra Timo Liikanen.