Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Kolumni
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kirkko ei si­jait­se kes­kel­lä kylää – Se ai­heut­ti eri­koi­sen kirk­ko­rii­dan, josta seurasi poik­keuk­sel­li­nen hal­lin­to­näy­tel­mä

Erityisesti ulkopaikkakuntalaisia kirkon sijainti hämmästyttää, kirjoittaa Pudasjärven kirkkoherra Timo Liikanen kolumnissaa.

Kolumni

Pudasjärvellä kirkko ei sijaitse keskellä kylää. Erityisesti ulkopaikkakuntalaisille kirkkoa esitellessä tämän kysymyksen kohtaa lähes aina. Pudasjärven alue kattoi 1600-luvulla noin 11 000 neliökilometriä, ja seurakuntalaisten kirkkomatkat olivat pitkiä. Sijainti vesireittien varressa tarjosi mahdollisuuksia päästä kauempaakin veneillä kirkolle.

Kirkon sijainti on vuosisatojen saatossa keskusteluttanut, ja aiheuttanut myös erikoisen kirkkoriidan. Vuoden 1899 piispantarkastuksessa O. I. Colliander kehotti: ”Ruvetkaa siis korjauksia miettimään, muuten kirkko lahoo teidän päällenne”.