Lukijalta

Kun­ta­lais­aloi­te vaatii: Pin­ta­mon Pi­run­kön­gas mat­kai­lu­käyt­töön!

Pintamon Pirunköngäs kesällä 1997, kun sen avasi Pintamon kyläpäivien kunniaksi yleisön ihailtavaksi voimalaitoksen aiempi omistaja Fortum.
Pintamon Pirunköngäs kesällä 1997, kun sen avasi Pintamon kyläpäivien kunniaksi yleisön ihailtavaksi voimalaitoksen aiempi omistaja Fortum.
Kuva: Arkistokuva

Pikku-Taivalkoski eli toiselta nimeltään Pirunköngäs oli vapaana virratessaan yli 30-metrinen vesiputous Pudasjärvellä.

Putous sijaitsi Pintamojärvestä lähtevässä Pintamo-ojassa n. 2 kilometrin päässä järvestä, missä se pauhasi alas jyrkkää, metsäistä kalliorinnettä. Menneinä vuosikymmeninä putouksen ohi uitettiin myös tukkeja.

Vesivoimalle Pirunköngäs padottiin 1950-luvulla Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n toimesta. Vahvistamattomien lähteiden mukaan kosken valjastaminen tapahtui rakentamalla ensin vuonna 1954 säännöstelypato järven rantaan Pintamo-ojan suulle, ja myöhemmin toinen putouksen niskalle.

Putkivoimalaitos valmistui vuonna 1955, ja samanaikaisesti aloitettiin myös Pintamo-järven aktiivinen säännöstely. Teholtaan nykyinen voimalaitos on vain 0.5 MW, eli kyse on jälleen minivesivoimalasta.

Vaikka putous onkin nykyään kuivana suurimman osan vuodesta, on sähköyhtiö (nyk. Koskienergia Oy) avannut sen muutaman kerran ns. Pintamopäivien yhteydessä osallisten iloksi.

Me kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet haluamme, että putous palautetaan normaaliin tilaan vuosittain kesällä vähintään kuukauden ajaksi, jolloin saadaan paljon matkailijoita tutustumaan pitkään valjastettuna olevaan putoukseen ja samalla voidaan elvyttää vanhaa perintötietoutta tekemällä alueelle vaelluspolku ja useita infotauluja, joissa kerrotaan putouksen merkityksestä Pintamon asukkaille.

Liitämme tähän yhden esimerkin: Putouksen arvo paikallisille on ollut merkittävä jo satojen vuosien takaa. Kotiseutuneuvos Eino Jokisen kirjassa ”Miksi insinööri viilettää” on putouksesta esimerkiksi kerrottu seuraava, todeksi esitetty tarina:

”Aikanaan vainovuosina kylään oli tulossa vihovenäläisten ryhmä. Kylän väki oli ehtinyt paeta piilopirteilleen. Vain eräs nuori poika oli jäänyt kylään. Kun venäläiset tulivat ja totesivat kylän tyhjäksi, he kiinni saamaltaan pojalta vaativat tietoa, missä kylän väki on. Poika sanoi tietävänsä, missä väki oli, ja lupasi viedä ryssät veneellä piilopaikalle.

Hän ohjasi veneen Pintamojokea myöten alaspäin, ja kun lähestyttiin Taivalkoskea, poika käski vihollisten kumartua alas, että hän näkisi ohjata veneen koskessa. Näin tapahtuikin, mutta juuri kun vene pääsi kosken niskalle ja lähti luisumaan alaspäin, poika hyppäsi veneestä maihin. Vene lähti huimaa vauhtia koskea alas ja murskaantui miehineen päivineen. Näin kylä pelastui pojan nokkeluuden ansiosta.”

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki aloittaa yhteistyöneuvottelut Koskienergian kanssa ja selvittää putouksen avaamista ja sen kustannuksia.

Alueelle voidaan rakentaa laavu ja liikuntarajoitteisia varten pari tarkkailutasannetta pyörätuolilla kulkemista varten. Alueen käyttö kasvaisi huomattavasti ja kaupungin imago luonnostaan tunnettuna hirsipääkaupunkina edelleen vahvistuu.

Luontopolku vahvistaa olemassa olevaa ”Kannon nousu”-reittiä ja samalla kun haetaan tähän ulkopuolista rahoitusta, huolehditaan myös että ”Kannon nousu” -reitti kunnostetaan uudelleen.

Heino Ruuskanen

Marko Koivula

Aloite on allekirjoitettavissa sivulla www.kuntalaisaloite.fi.