Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Onnettomuudet
Kuukausi
Pelastuslaitos sammutti Pudasjärvellä syttyneen maastopalon

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti Pu­das­jär­vel­lä syt­ty­neen maas­to­pa­lon

20.05.2022 21:43 1
Pieni öljyvahinko Taivalkoskella – rikkoutunut letku valutti 200 litraa hydrauliikkaöljyä maahan

Pieni öl­jy­va­hin­ko Tai­val­kos­kel­la – rik­kou­tu­nut letku valutti 200 litraa hyd­rau­liik­ka­öl­jyä maahan

17.05.2022 10:37
Tilaajille
Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot harjoittelevat toimintaa evakuointitilanteessa – Pudasjärvellä harjoitus syksyllä, toiminta esillä messuilla lauantaina

Suomen Pu­nai­sen Ristin pai­kal­lis­osas­tot har­joit­te­le­vat toi­min­taa eva­kuoin­ti­ti­lan­tees­sa – Pu­das­jär­vel­lä har­joi­tus syk­syl­lä, toi­min­ta esillä mes­suil­la lauan­tai­na

05.05.2022 15:00
Tilaajille
Henkilöauto suistui ojaan Taivalkoskella – Autossa ainoana ollut kuljettaja ei loukkaantunut

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Tai­val­kos­kel­la – Autossa ainoana ollut kul­jet­ta­ja ei louk­kaan­tu­nut

02.05.2022 17:35
Tilaajille
Vanhemmat

Puik­ka­ris­sa roiskui vesi – allas jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään

10.04.2022 20:29
Uimahallilla hajonnut putki aiheutti ongelmia Pudasjärvellä – suuremmilta vahingoilta säästyttiin

Ui­ma­hal­lil­la ha­jon­nut putki ai­heut­ti on­gel­mia Pu­das­jär­vel­lä – suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

10.04.2022 08:29
Äkillinen muutos säässä voi nyt synnyttää nopeasti korkean tulvan – oman kodin tulvariskin voi tarkistaa kartasta

Äkil­li­nen muutos säässä voi nyt syn­nyt­tää no­peas­ti korkean tulvan – oman kodin tul­va­ris­kin voi tar­kis­taa kar­tas­ta

07.04.2022 04:01
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 22:42
Yksi henkilö loukkaantui mopoauton ja kuorma-auton kolarissa  rengasliikkeen pihalla Pudasjärvellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui mo­po­au­ton ja kuor­ma-au­ton ko­la­ris­sa ren­gas­liik­keen pihalla Pu­das­jär­vel­lä

29.03.2022 11:56
Heikkojen kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkaonnettomuuksissa – kelkkailija kuolee useimmiten hukkumalla

Heik­ko­jen ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa – kelk­kai­li­ja kuolee useim­mi­ten huk­ku­mal­la

21.03.2022 08:00
Tilaajille
Palokunnan pitkältä tuntunut vasteaika Taivalkosken navettapalossa herätti kysymyksiä – Nyt palopäälliköt kertovat, menikö kaikki niin kuin piti

Pa­lo­kun­nan pit­käl­tä tun­tu­nut vas­te­ai­ka Tai­val­kos­ken na­vet­ta­pa­los­sa herätti ky­sy­myk­siä – Nyt pa­lo­pääl­li­köt ker­to­vat, menikö kaikki niin kuin piti

17.03.2022 11:41
Tilaajille
Mitä sinä ottaisit mukaan? – Ukrainalaisille osoitettavan tuen lisäksi nämä kuvat ovat herättäneet toisenlaisenkin kysymyksen. Mitä sinä ottaisit mukaan, mikäli joutuisit lähtemään äkkiä sodan alta pois.
Pääkirjoitus

Mitä sinä ot­tai­sit mukaan? – Uk­rai­na­lai­sil­le osoi­tet­ta­van tuen lisäksi nämä kuvat ovat he­rät­tä­neet toi­sen­lai­sen­kin ky­sy­myk­sen. Mitä sinä ot­tai­sit mukaan, mikäli jou­tui­sit läh­te­mään äkkiä sodan alta pois.

17.03.2022 04:00
Kevätjäiden vaarallisuus näkyy moottorikelkkojen onnettomuuksissa – pelastuspuvut ja naskalit käyttöön

Ke­vät­jäi­den vaa­ral­li­suus näkyy moot­to­ri­kelk­ko­jen on­net­to­muuk­sis­sa – pe­las­tus­pu­vut ja nas­ka­lit käyt­töön

14.03.2022 13:28
Tilaajille
Maatilarakennus paloi sunnuntaiaamuna Taivalkoskella ja 15 vasikkaa kuoli

Maa­ti­la­ra­ken­nus paloi sun­nun­tai­aa­mu­na Tai­val­kos­kel­la ja 15 va­sik­kaa kuoli

13.03.2022 12:50
Väestöhälytysjärjestelmää kokeillaan puoliltapäivin – Ei edellytä mitään toimia. Sireeniä kokeillaan normaalisti kerran kuukaudessa

Väes­tö­hä­ly­tys­jär­jes­tel­mää ko­keil­laan puo­lil­ta­päi­vin – Ei edel­ly­tä mitään toimia. Si­ree­niä ko­keil­laan nor­maa­lis­ti kerran kuu­kau­des­sa

07.03.2022 10:43
SPR lahjoittaa Ukrainaan miljoona euroa – järjestö vetoaa ennemmin rahalahjoitusten kuin tavaroiden puolesta

SPR lah­joit­taa Uk­rai­naan mil­joo­na euroa – jär­jes­tö vetoaa en­nem­min ra­ha­lah­joi­tus­ten kuin ta­va­roi­den puo­les­ta

03.03.2022 22:05
Tilaajille
Pudasjärvellä valui maahan 400 litraa polttoöljyä työkoneen tankkauksen yhteydessä

Pu­das­jär­vel­lä valui maahan 400 litraa polt­to­öl­jyä työ­ko­neen tank­kauk­sen yh­tey­des­sä

02.03.2022 11:20 1
Tilaajille
Yhden miehen asema toimii Taivalkoskella –  VPK toimii rinnalla koko ajan: "Tehtävissä on VPK:sta ollut yksikkö mukana, 2-3 miestä, neljän miehen vahvuudella on oltu usein liikkeellä"

Yhden miehen asema toimii Tai­val­kos­kel­la –  VPK toimii rin­nal­la koko ajan: "Teh­tä­vis­sä on VPK:sta ollut yksikkö mukana, 2-3 miestä, neljän miehen vah­vuu­del­la on oltu usein liik­keel­lä"

22.02.2022 08:00
Tilaajille
Aura-auton hydrauliikkaöljyt pihalle Taivalkoskella

Au­ra-au­ton hyd­rau­liik­ka­öl­jyt pihalle Tai­val­kos­kel­la

18.02.2022 10:39
Tilaajille
Pudasjärvellä autolla penkkaan – ajokeli on huono ja lumi pöllyää

Pu­das­jär­vel­lä autolla penk­kaan – ajokeli on huono ja lumi pöllyää

13.02.2022 20:17