Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Syötteen paloasemalla odotetaan pelastuslaitoksen päätöksiä – vuokria pyritään neuvottelemaan edullisemmiksi

Syöt­teen pa­lo­ase­mal­la odo­te­taan pe­las­tus­lai­tok­sen pää­tök­siä – ­vuok­ria py­ri­tään neu­vot­te­le­maan edul­li­sem­mik­si

12.02.2024 14:00
Tilaajille
Syötteen paloaseman tulevaisuus ratkeaa lähiaikoina – pelastuslaitos etsii liki puolen miljoonan säästöjä vuokrakuluista

Syöt­teen pa­lo­ase­man tu­le­vai­suus ratkeaa lä­hi­ai­koi­na – ­pe­las­tus­lai­tos etsii liki puolen mil­joo­nan sääs­tö­jä vuok­ra­ku­luis­ta

27.01.2024 11:19 1
Tilaajille
Palovaroittimet voivat piipata kovalla pakkasella turhaan – Pohjois-Pohjanmaalla useita vääriä hälytyksiä

Pa­lo­va­roit­ti­met voivat piipata kovalla pak­ka­sel­la turhaan – Poh­jois-Poh­jan­maal­la useita vääriä hä­ly­tyk­siä

03.01.2024 16:40
Tilaajille
Pelastautumista hyvä harjoitella vuosittain – OSAO ja kaupungintalo kokeilivat tulipalosta poistumista

Pe­las­tau­tu­mis­ta hyvä har­joi­tel­la vuo­sit­tain – OSAO ja kau­pun­gin­ta­lo ko­kei­li­vat tu­li­pa­los­ta pois­tu­mis­ta

14.11.2023 12:56
Tilaajille
Kukko ja kanat pelastuivat tulipalosta Pudasjärvellä - varastorakennus ja halkoliiteri tuhoutuivat

Kukko ja kanat pe­las­tui­vat tu­li­pa­los­ta Pu­das­jär­vel­lä - va­ras­to­ra­ken­nus ja hal­ko­lii­te­ri tu­hou­tui­vat

06.10.2023 10:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan valmius- ja turvallisuusfoorumi perustettu – johtoon kunnanjohtajat Vesa Anttila ja Paula Karsi-Ruokolainen

Poh­jois-Poh­jan­maan val­mius- ja tur­val­li­suus­foo­ru­mi pe­rus­tet­tu – johtoon kun­nan­joh­ta­jat Vesa Anttila ja Paula Kar­si-Ruo­ko­lai­nen

10.09.2023 12:30
Tilaajille
Ilotulitus sallittua venetsialaisissa lauantaina – Raketteja ei kuitenkaan saa ampua taajamissa

Ilo­tu­li­tus sal­lit­tua ve­net­sia­lai­sis­sa lauan­tai­na – Ra­ket­te­ja ei kui­ten­kaan saa ampua taa­ja­mis­sa

23.08.2023 06:00
Auto ajoi toisen kylkeen Pudasjärvellä Ouluntiellä

Auto ajoi toisen kylkeen Pu­das­jär­vel­lä Ou­lun­tiel­lä

22.07.2023 18:57
Iijoen kanavaan suistuneen kuormaajan kuljettajaa etsitään yhä – onnettomuus on vaikuttanut vesivoimalaitoksen toimintaan

Iijoen ka­na­vaan suis­tu­neen kuor­maa­jan kul­jet­ta­jaa et­si­tään yhä – on­net­to­muus on vai­kut­ta­nut ve­si­voi­ma­lai­tok­sen toi­min­taan

07.07.2023 13:09
Tilaajille
Pyöräkuormaaja suistui Iijokeen Maalismaan voimalaitoksen lähellä – kuljettajaa ei ole löytynyt kanavasta

Pyö­rä­kuor­maa­ja suistui Ii­jo­keen Maa­lis­maan voi­ma­lai­tok­sen lähellä – kul­jet­ta­jaa ei ole löy­ty­nyt ka­na­vas­ta

05.07.2023 22:07
Useat maastopalot ovat työllistäneet Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitosta – Merijärvellä sähkölinjan päälle kaatunut puu sytytti palon, sammutustyöt jatkuvat maanantaihin

Useat maas­to­pa­lot ovat työl­lis­tä­neet Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos­ta – Me­ri­jär­vel­lä säh­kö­lin­jan päälle kaa­tu­nut puu sytytti palon, sam­mu­tus­työt jat­ku­vat maa­nan­tai­hin

11.06.2023 23:06
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

31.05.2023 13:02
Tilaajille
Yhdistelmäajoneuvo valutti dieseliä Kuusamontielle Pudasjärvellä – pelastuslaitos sai huokaista helpotuksesta kohteeseen päästyään

Yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo valutti die­se­liä Kuu­sa­mon­tiel­le Pu­das­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos sai huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta koh­tee­seen pääs­tyään

15.05.2023 14:57
Kevät on roskien polton ja kulotuksen aikaa – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta avotulen kanssa

Kevät on roskien polton ja ku­lo­tuk­sen aikaa – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta avo­tu­len kanssa

10.05.2023 16:11
Pelastajapula on iso ongelma myös Pohjois-Pohjanmaalla – Oulussakin alueita, jonne paloauton tulo kestää

Pe­las­ta­ja­pu­la on iso ongelma myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Ou­lus­sa­kin aluei­ta, jonne pa­lo­au­ton tulo kestää

02.11.2022 14:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnos on julkaistu – palautetta voi antaa verkossa

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sen pal­ve­lu­ta­so­pää­tök­sen luonnos on jul­kais­tu – pa­lau­tet­ta voi antaa ver­kos­sa

11.10.2022 18:00
Tilaajille