SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Naturpolis
Uudella hankkeella houkutellaan Taivalkoskelle – "tarvitaan lisää työnantajatarinoita sekä henkilötarinoita kerrottavaksi"

Uudella hank­keel­la hou­ku­tel­laan Tai­val­kos­kel­le – "tar­vi­taan lisää työn­an­ta­ja­ta­ri­noi­ta sekä hen­ki­lö­ta­ri­noi­ta ker­rot­ta­vak­si"

05.01.2022 12:54
Tilaajille
Kansainvälisiä matkailijoita houkutellaan takaisin Syötteelle – Naturpoliksen hankkeen ykkösenä chartereiden palauttaminen

Kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta hou­ku­tel­laan ta­kai­sin Syöt­teel­le – Na­tur­po­lik­sen hank­keen yk­kö­se­nä char­te­rei­den pa­laut­ta­mi­nen

08.09.2021 14:27
Tilaajille
Kuusamon, Taivalkosken ja Naturpoliksen kannanotto: Paula-myrskyn aiheuttamiin vahinkoihin tarvitaan paikallisten toimien lisäksi tukitoimenpiteitä valtion suunnalta

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Na­tur­po­lik­sen kan­na­not­to: Pau­la-myrs­kyn ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin tar­vi­taan pai­kal­lis­ten toimien lisäksi tu­ki­toi­men­pi­tei­tä valtion suun­nal­ta

29.06.2021 18:00
Tilaajille
Työllisyyshaasteita ratkotaan seutuyhteistyöllä Koillismaalla

Työl­li­syys­haas­tei­ta rat­ko­taan seu­tu­yh­teis­työl­lä Koil­lis­maal­la

07.06.2021 19:27
Tilaajille
Syöte saamassa tukea digipalvelujensa kehittämiseen – rahoitusta luvassa kahdelle matkailualan hankkeelle

Syöte saa­mas­sa tukea di­gi­pal­ve­lu­jen­sa ke­hit­tä­mi­seen – ra­hoi­tus­ta luvassa kah­del­le mat­kai­lu­alan hank­keel­le

12.10.2020 06:44
Tilaajille