Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Luonnonmarjat
Marjayritysten ihmiskauppaepäilyn syytteen nostamisen määräaikaa pidennettiin huhtikuun loppuun

Mar­ja­yri­tys­ten ih­mis­kaup­pa­epäi­lyn syyt­teen nos­ta­mi­sen mää­rä­ai­kaa pi­den­net­tiin huh­ti­kuun loppuun

27.12.2023 18:00
Tilaajille
Mustikan savipuoli on yhä mysteeri – Pudasjärvelläkin tänä kesänä yleisesti tavatusta ongelmasta tarvittaisiin nopeasti tutkimustietoa

Mus­ti­kan sa­vi­puo­li on yhä mys­tee­ri – Pu­das­jär­vel­lä­kin tänä kesänä ylei­ses­ti ta­va­tus­ta on­gel­mas­ta tar­vit­tai­siin no­peas­ti tut­ki­mus­tie­toa

29.08.2023 05:00
Tilaajille
Puhdasta ja tuoretta marjaa ostetaan PPP-Köökille – vastaanottopaikka Hirsikampuksen keskuskeittiöllä

Puh­das­ta ja tuo­ret­ta marjaa os­te­taan PPP-Köö­kil­le – vas­taan­ot­to­paik­ka Hir­si­kam­puk­sen kes­kus­keit­tiöl­lä

02.08.2023 12:25
Tilaajille
Pakastimessa odotti yllätys, jota japanilaiset ihmettelivät – meille monelle arkipäiväinen asia herättää suurta ihastusta
Pääkirjoitus

Pa­kas­ti­mes­sa odotti yl­lä­tys, jota ja­pa­ni­lai­set ih­met­te­li­vät – meille monelle ar­ki­päi­väi­nen asia he­rät­tää suurta ihas­tus­ta

02.08.2023 05:00
Tilaajille
Polarican ja ministeriön vakavat rikosepäilyt osuvat suoraan marjabisneksen sydämeen – kokosimme yhteen mitä epäilyistä ja niiden taustoista tiedetään

Po­la­ri­can ja mi­nis­te­riön vakavat ri­kos­epäi­lyt osuvat suoraan mar­ja­bis­nek­sen sy­dä­meen – ­ko­ko­sim­me yhteen mitä epäi­lyis­tä ja niiden taus­tois­ta tie­de­tään

29.10.2022 15:20
Tilaajille
"Vaikuttaa, että ei tule runsaasti, mutta tämä on vasta alustavaa tietoa" – puolukkasadosta odotetaan vaihtelevaa, herkkutattejakin mielitään metsästä maailmalle

"Vai­kut­taa, että ei tule run­saas­ti, mutta tämä on vasta alus­ta­vaa tietoa" – puo­luk­ka­sa­dos­ta odo­te­taan vaih­te­le­vaa, herk­ku­tat­te­ja­kin mie­li­tään met­säs­tä maail­mal­le

14.08.2021 04:00
Tilaajille
Hillastus leviämisvaiheessa – Rämeiden ja korpien hillat näyttäisivät olevan parempia, niillä hilla kypsyy myöhemmin

Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

24.07.2021 19:00
Tilaajille
Luonnonmarjojen kukinta lupailee toista hyvää marjavuotta – puolukka kukkii jo kuluvalla viikolla

Luon­non­mar­jo­jen kukinta lu­pai­lee toista hyvää mar­ja­vuot­ta – puo­luk­ka kukkii jo ku­lu­val­la vii­kol­la

22.06.2021 10:15
Tilaajille
Luonnonmarjojen poimintatulo kasvoi viime vuonna – hillasato oli erinomainen ja houkutteli myös kotimaisia poimijoita soille

Luon­non­mar­jo­jen poi­min­ta­tu­lo kasvoi viime vuonna – hil­la­sa­to oli erin­omai­nen ja hou­kut­te­li myös ko­ti­mai­sia poi­mi­joi­ta soille

07.04.2021 16:03
Tilaajille
Kysely: Ulkomaalaiset marjanpoimijat tyytyväisiä kesän tienestiin – yli puolet haluaa tulla marjastamaan Suomeen ensi kesänä

Kysely: Ul­ko­maa­lai­set mar­jan­poi­mi­jat tyy­ty­väi­siä kesän tie­nes­tiin – yli puolet haluaa tulla mar­jas­ta­maan Suomeen ensi kesänä

26.11.2020 15:26