Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Kokeneet hillastajat havainneet sadon kohtuulliseksi, thaimaalaiset poimijat aloittivat loppuviikosta

Pudasjärvi

Viimekesäiseen hillasatoon ei ylletty, ovat kokeneet hillastajat Niilo Sarajärvi ja Vesa Riekki havainneet. Kumpikin on kuljeskellut tuttuja maastojaan, Sarajärvi Syötekylän ja Riekki Hirvaskosken seuduilla.

– Syötteellä tositoimiin päästiin vasta viikonloppuna. Hillan laatu näyttää jäävän viime kesää heikommaksi, hillakuoriaisen ja hallan tuhoja marjoissa näkyy.