Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

lintu
Muutama kuukkeli näyttäytyi Pudasjärven pihabongaajille – Syötekylässä ukkometsokin ilahdutti talvilintuja laskeneita

Muutama kuuk­ke­li näyt­täy­tyi Pu­das­jär­ven pi­ha­bon­gaa­jil­le – Syö­te­ky­läs­sä uk­ko­met­so­kin ilah­dut­ti tal­vi­lin­tu­ja las­ke­nei­ta

31.01.2019 12:00

Kakadu karkasi jou­lu­aat­to­na Ku­re­nal­la – pe­las­tus­lai­tos riensi pai­kal­le, lintu hyppi puusta toiseen

27.12.2018 13:00
Kotkilla meni kehnosti viime kesänä – muuttohaukoilla hyvä pesimätulos

Kot­kil­la meni keh­nos­ti viime kesänä – muut­to­hau­koil­la hyvä pe­si­mä­tu­los

23.11.2018 09:00
Eläinpuisto hoiti kotkan ja hiiripöllön vapautuskuntoon – katso kuvat siitä, kun kotka nousee siivilleen

Eläin­puis­to hoiti kotkan ja hii­ri­pöl­lön va­pau­tus­kun­toon – katso kuvat siitä, kun kotka nousee sii­vil­leen

01.11.2017 06:00
Haavoittunut kotka lihoi Ranuan eläinpuiston eväillä ja parani lentokuntoon – hyvät mahdollisuudet selvitä talvesta

Haa­voit­tu­nut kotka lihoi Ranuan eläin­puis­ton eväillä ja parani len­to­kun­toon – hyvät mah­dol­li­suu­det selvitä tal­ves­ta

01.11.2017 06:00
Jahtipäivänä
Lukijalta

Jah­ti­päi­vä­nä

29.09.2017 09:00
Erittäin harvinainen vierailija – harjalintu piipahti Pudasjärven Kouvalla

Erit­täin har­vi­nai­nen vie­rai­li­ja – har­ja­lin­tu pii­pah­ti Pu­das­jär­ven Kou­val­la

18.09.2017 14:30
Maakotkilla huono pesintätulos – aiemmin tuntemattomasta pesästä maksetaan ilmoittajalle löytöpalkkio

Maa­kot­kil­la huono pe­sin­tä­tu­los – aiemmin tun­te­mat­to­mas­ta pesästä mak­se­taan il­moit­ta­jal­le löy­tö­palk­kio

16.09.2017 10:00
Metsäkanalintujen metsästys alkaa sunnuntaina – katso, mitä alueellisia rajoituksia on eri linnuille

Met­sä­ka­na­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – katso, mitä alueel­li­sia ra­joi­tuk­sia on eri lin­nuil­le

05.09.2017 19:00
Joutsen juuttui kalaverkkoon Naamankajärvellä – pelastuslaitos joutui lopettamaan linnun

Joutsen juuttui ka­la­verk­koon ­Naa­man­ka­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos joutui lo­pet­ta­maan linnun

14.08.2017 12:30
Ei pöllömpää bisnestä – lintukuvaajia tulee eri puolilta maailmaa, varsinkin talviset pöllöt kiinnostavat

Ei pöl­löm­pää bis­nes­tä – lin­tu­ku­vaa­jia tulee eri puo­lil­ta maail­maa, var­sin­kin tal­vi­set pöllöt kiin­nos­ta­vat

05.06.2017 11:00
Sata lintulajia kertyy Pudasjärveltäkin – nämä ovat alueen parhaat kohteet katsella siivekkäitä

Sata lin­tu­la­jia kertyy Pu­das­jär­vel­tä­kin – nämä ovat alueen parhaat kohteet kat­sel­la sii­vek­käi­tä

26.05.2017 10:15
Koleus hyytää lintuja ja lintuharrastajia – huvennut myyräkanta näkyy pöllökuolemina

Koleus hyytää lintuja ja lin­tu­har­ras­ta­jia – hu­ven­nut myy­rä­kan­ta näkyy pöl­lö­kuo­le­mi­na

14.05.2017 12:00
Yli 100 suomalaista havainnut 100 lintulajia tänä vuonna – vuoden paras linturetkiaika on meneillään

Yli 100 suo­ma­lais­ta ha­vain­nut 100 lin­tu­la­jia tänä vuonna – vuoden paras lin­tu­ret­ki­ai­ka on me­neil­lään

07.05.2017 09:00
Yli 100 suomalaista havainnut 100 lintulajia tänä vuonna – vuoden paras linturetkiaika on meneillään

Yli 100 suo­ma­lais­ta ha­vain­nut 100 lin­tu­la­jia tänä vuonna – vuoden paras lin­tu­ret­ki­ai­ka on me­neil­lään

07.05.2017 09:00
Lukijalta

En­sim­mäi­nen jout­sen­ha­vain­to Hop­pu­lan­pe­räl­lä – pik­ku­lin­nuil­la alkaa jo pe­sän­te­ko­ai­ka

24.03.2017 09:00
Miljoona linnunpönttöä Suomessa – Pudasjärvelläkin komea määrä, 4 108 kappaletta

Mil­joo­na lin­nun­pönt­töä Suo­mes­sa – Pu­das­jär­vel­lä­kin komea määrä, 4 108 kap­pa­let­ta

23.02.2017 09:30
Lintuhavainnot listaan – pihabongaus ottaa viikonloppuna varaslähdön Luonnon päivien juhlintaan

Lin­tu­ha­vain­not listaan – pi­ha­bon­gaus ottaa vii­kon­lop­pu­na va­ras­läh­dön Luonnon päivien juh­lin­taan

27.01.2017 12:00
Maakotkan pesintätulos heikko – aiemmin tuntemattomasta pesästä maksetaan löytöpalkkio

Maa­kot­kan pe­sin­tä­tu­los heikko – aiemmin tun­te­mat­to­mas­ta pesästä mak­se­taan löy­tö­palk­kio

03.11.2016 06:00
Riekko kokonaan rauhaan – lintujahtiin rajoituksia ja suosituksia

Riekko ko­ko­naan rauhaan – lin­tu­jah­tiin ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia

24.08.2016 14:00