Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Laajennus
Lakarilla päästään uusiin käsityötiloihin – Koulun laajennusosa on valmis, vanhan puolen korjaukset alkanevat ensi syksynä

La­ka­ril­la pääs­tään uusiin kä­si­työ­ti­loi­hin – Koulun laa­jen­nus­osa on valmis, vanhan puolen kor­jauk­set al­ka­ne­vat ensi syksynä

19.04.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven pizzatehtaalle kahden miljoonan laajennus – toimitusjohtaja: "Vaikutus Pudasjärvelle ja paikallisiin tuottajiin raaka-aineiden hankinnassa"

Pu­das­jär­ven piz­za­teh­taal­le kahden mil­joo­nan laa­jen­nus – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Vai­ku­tus Pu­das­jär­vel­le ja pai­kal­li­siin tuot­ta­jiin raa­ka-ai­nei­den han­kin­nas­sa"

12.05.2021 13:28 1
Kipinän koulun oppilasennuste näyttää hyvältä – oppilasmäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi

Kipinän koulun op­pi­las­en­nus­te näyttää hyvältä – op­pi­las­mää­rä on kas­va­nut viime vuosina mer­kit­tä­väs­ti

06.02.2019 12:00
Harjannostajaisissa kiitosten aika – Kipinän koulun laajennustyöt jopa aikataulua edellä

Har­jan­nos­ta­jai­sis­sa kii­tos­ten aika – Kipinän koulun laa­jen­nus­työt jopa ai­ka­tau­lua edellä

06.02.2019 06:00
Kipinän koulun väki innoissaan laajennuksesta – kasvava oppilasmäärä loi paineita remontille

Kipinän koulun väki in­nois­saan laa­jen­nuk­ses­ta – kasvava op­pi­las­mää­rä loi pai­nei­ta re­mon­til­le

18.11.2018 11:00
Harvinainen projekti meneillään Pudasjärven länsilaidalla – Kipinän kyläkoulua laajennetaan mittavasti

Har­vi­nai­nen pro­jek­ti me­neil­lään Pu­das­jär­ven län­si­lai­dal­la – Kipinän ky­lä­kou­lua laa­jen­ne­taan mit­ta­vas­ti

18.11.2018 11:00
Kipinän kyläkoulun laajennus kuvina - rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaan

Kipinän ky­lä­kou­lun laa­jen­nus kuvina - ra­ken­nus­työt ete­ne­vät suun­ni­tel­mien mukaan

13.11.2018 21:00