Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kuusamontie
Iijoen sillan valotaideteos on ollut vaurioituneena pitkään – korjaustöitä ei ole voitu aloittaa saatavuusongelmien vuoksi

Iijoen sillan va­lo­tai­de­teos on ollut vau­rioi­tu­nee­na pitkään – kor­jaus­töi­tä ei ole voitu aloit­taa saa­ta­vuus­on­gel­mien vuoksi

27.02.2024 05:00 4
Tilaajille
Kuusamontie nelikaistaiseksi Kiiminkiin saakka? – Uudistukset toisivat merkittävästi helpotusta Pudasjärven ja Oulun välisen työmatkaliikenteen kulkuun

Kuu­sa­mon­tie ne­li­kais­tai­sek­si Kii­min­kiin saakka? – Uu­dis­tuk­set toi­si­vat mer­kit­tä­väs­ti hel­po­tus­ta Pu­das­jär­ven ja Oulun välisen työ­mat­ka­lii­ken­teen kulkuun

18.10.2023 12:00
Tilaajille
Oulu–Kuusamontien liukkaudentorjunnassa luovutaan ihmeaineesta, joka ei vähentänyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kuitenkaan ole havaittu juuri vaikutusta"

Ou­lu–­Kuu­sa­mon­tien liuk­kau­den­tor­jun­nas­sa luo­vu­taan ih­meai­nees­ta, joka ei vä­hen­tä­nyt poroja vaan rahoja – "Sillä ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu juuri vai­ku­tus­ta"

16.03.2023 09:43 1
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle Kuusamontien ja Ranuantien liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le Kuu­sa­mon­tien ja Ra­nuan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 14:14
Tilaajille
Monen Kuusamontien kulkijan ihmettelemät pyöreät pömpelit Oulun Ruskossa kuuluvat Nokian tuotekehityslaboratorion laajennukseen

Monen Kuu­sa­mon­tien kul­ki­jan ih­met­te­le­mät pyöreät pöm­pe­lit Oulun Rus­kos­sa kuu­lu­vat Nokian tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rion laa­jen­nuk­seen

24.11.2022 18:00
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to­jen pe­rään­ajo­ko­la­ris­ta sel­vit­tiin pel­ti­vau­rioil­la Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä

10.10.2021 13:59
Kuusamontien uusi kiertoliittymä otetaan käyttöön tiistaina 10. elokuuta – Varsitien liittymän valmistuminen vie pari viikkoa pitempään

Kuu­sa­mon­tien uusi kier­to­liit­ty­mä otetaan käyt­töön tiis­tai­na 10. elo­kuu­ta – Var­si­tien liit­ty­män val­mis­tu­mi­nen vie pari viikkoa pi­tem­pään

09.08.2021 07:00
Tilaajille

Peltiä ryttyyn hen­ki­lö­au­to­jen pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä

07.08.2021 19:59
Taivalkoskelaislähtöinen Jussi Konttinen lentää lentohärvelillään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä korkeuksissa niin kuin linnut

Tai­val­kos­ke­lais­läh­töi­nen Jussi Kont­ti­nen lentää len­to­här­ve­lil­lään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä kor­keuk­sis­sa niin kuin linnut

18.07.2021 16:00
Tilaajille
Kuorma-auto suistui ojaan Kuusamontiellä Pudasjärven itäpuolella, kyydissä olleet selvisivät säikähdyksellä

Kuor­ma-au­to suistui ojaan Kuu­sa­mon­tiel­lä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät säi­käh­dyk­sel­lä

27.01.2021 18:24

Raskaan ajo­neu­von nos­to­työ kat­kai­si val­ta­tie 20:n lii­ken­teen Pu­das­jär­vel­lä

05.12.2020 21:00
Uusi reitti ympyrästä kohti Oulua – Valtatien kiertoliittymän alikulkusiltojen valutyöt valmiina, Nortamontieltä liittymä Koillisväylälle

Uusi reitti ym­py­räs­tä kohti Oulua – Val­ta­tien kier­to­liit­ty­män ali­kul­kusil­to­jen va­lu­työt val­mii­na, Nor­ta­mon­tiel­tä liit­ty­mä Koil­lis­väy­läl­le

19.11.2020 14:00
Tilaajille
Juopuneena ajanut mies suistui Kuusamontieltä aamuyöllä, poliisi löysi autosta luvattoman käsiaseen

Juo­pu­nee­na ajanut mies suistui Kuu­sa­mon­tiel­tä aa­muyöl­lä, poliisi löysi autosta lu­vat­to­man kä­si­aseen

13.11.2020 15:00
Tilaajille
Liikennevalot käyttöön – Iijoen sillan korjaustyöt alkavat loppiaisviikonlopun jälkeen

Lii­ken­ne­va­lot käyt­töön – Iijoen sillan kor­jaus­työt alkavat lop­piais­vii­kon­lo­pun jälkeen

22.12.2016 11:00
Ennakoitavissa liikennehaittaa – Iijoen silta jälleen remonttiin tammikuussa

En­na­koi­ta­vis­sa lii­ken­ne­hait­taa – Iijoen silta jälleen re­mont­tiin tam­mi­kuus­sa

12.12.2016 10:00
Iijoen siltatyömaan liikennevalot ajastetaan juhannusruuhkan mukaan – monipuoliset korjaustyöt edenneet aikataulussa

Iijoen sil­ta­työ­maan lii­ken­ne­va­lot ajas­te­taan ju­han­nus­ruuh­kan mukaan – mo­ni­puo­li­set kor­jaus­työt eden­neet ai­ka­tau­lus­sa

22.06.2016 12:00