Tilaajille

Kun­ta­lais­ky­se­lyn vas­tauk­set julki: nämä ovat pu­das­jär­ve­läis­ten mie­les­tä tär­keim­piä asioita hyvässä ko­ti­kun­nas­sa

Pudasjärvi oli mukana Kuntaliiton kuntalaiskyselyssä. Vastauksensa antoi 135 pudasjärveläistä.

Pudasjärvi oli mukana kuntalaiskyselyssä, jossa kuntalaiset listasivat muun muassa hyvän kotikunnan ominaisuuksia.
Pudasjärvi oli mukana kuntalaiskyselyssä, jossa kuntalaiset listasivat muun muassa hyvän kotikunnan ominaisuuksia.
Kuva: Anna Kerälä

Pudasjärvi oli mukana tänä keväänä toteutetussa Kuntaliiton kuntalaiskyselyssä.

Kuntalaiskyselyn kohderyhmänä yhteensä 30 500 täysi-ikäistä kuntalaista 43 tutkimuskunnassa, joista Pudasjärvi oli yksi kaupunki.