Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kunnallisvero
Kunnallisveroprosenttiin korotus Pudasjärvellä - veroprosentista äänestettiin kahteen kertaan

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­tiin korotus Pu­das­jär­vel­lä - ve­ro­pro­sen­tis­ta ää­nes­tet­tiin kahteen kertaan

14.11.2023 05:00
Tilaajille
Kunnallisveroprosentti putoaa reilusti Pudasjärvellä ja pudottaa kaupungin budjetin loppusummaa – soten kustannukset siirtyvät valtion veroihin

Kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti putoaa rei­lus­ti Pu­das­jär­vel­lä ja pu­dot­taa kau­pun­gin bud­je­tin lop­pu­sum­maa – soten kus­tan­nuk­set siir­ty­vät valtion ve­roi­hin

10.10.2022 16:10
Tilaajille
Pudasjärven valtuusto päätti veroprosenteista: kaksi ryhmää tuloverovastahangassa, mutta mahdotonta kiinteistöveroesitystä ei kannattanut kukaan

Pu­das­jär­ven val­tuus­to päätti ve­rop­ro­sen­teis­ta: kaksi ryhmää tu­lo­ve­ro­vas­ta­han­gas­sa, mutta mah­do­ton­ta kiin­teis­tö­ve­ro­esi­tys­tä ei kan­nat­ta­nut kukaan

15.11.2021 18:44 1
Tilaajille
Taivalkosken veroprosenttiesitykset julki –päätös venyy viimeisiin hetkiin

Tai­val­kos­ken ve­ro­pro­sent­ti­esi­tyk­set julki –päätös venyy vii­mei­siin hetkiin

11.11.2021 15:24
Tilaajille
Pudasjärven verotulot menossa reilulla miljoonalla yli budjetoidun

Pu­das­jär­ven ve­ro­tu­lot menossa rei­lul­la mil­joo­nal­la yli bud­je­toi­dun

15.10.2021 10:08
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin taloutta kohennetaan vuoden 2021 veroäyrien korotuksella

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lout­ta ko­hen­ne­taan vuoden 2021 ve­ro­äy­rien ko­ro­tuk­sel­la

14.10.2020 13:53
Tilaajille
Pudasjärven vuoden 2018 veroäyrit päätöksenteossa – kiinteistöveroprosentti nousemassa

Pu­das­jär­ven vuoden 2018 ve­ro­äy­rit pää­tök­sen­teos­sa – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

26.10.2017 08:00