LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Kunnallisvero
Pudasjärven valtuusto päätti veroprosenteista: kaksi ryhmää tuloverovastahangassa, mutta mahdotonta kiinteistöveroesitystä ei kannattanut kukaan

Pu­das­jär­ven val­tuus­to päätti ve­rop­ro­sen­teis­ta: kaksi ryhmää tu­lo­ve­ro­vas­ta­han­gas­sa, mutta mah­do­ton­ta kiin­teis­tö­ve­ro­esi­tys­tä ei kan­nat­ta­nut kukaan

15.11.2021 18:44 1
Tilaajille
Taivalkosken veroprosenttiesitykset julki –päätös venyy viimeisiin hetkiin

Tai­val­kos­ken ve­ro­pro­sent­ti­esi­tyk­set julki –päätös venyy vii­mei­siin hetkiin

11.11.2021 15:24
Tilaajille
Pudasjärven verotulot menossa reilulla miljoonalla yli budjetoidun

Pu­das­jär­ven ve­ro­tu­lot menossa rei­lul­la mil­joo­nal­la yli bud­je­toi­dun

15.10.2021 10:08
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin taloutta kohennetaan vuoden 2021 veroäyrien korotuksella

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ta­lout­ta ko­hen­ne­taan vuoden 2021 ve­ro­äy­rien ko­ro­tuk­sel­la

14.10.2020 13:53
Tilaajille
Pudasjärven vuoden 2018 veroäyrit päätöksenteossa – kiinteistöveroprosentti nousemassa

Pu­das­jär­ven vuoden 2018 ve­ro­äy­rit pää­tök­sen­teos­sa – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti nou­se­mas­sa

26.10.2017 08:00