Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Iijoen kalatalousalue
Kalatalousalueet joutuvat tinkimään lakisääteisten tehtävien hoitamisesta: "Tällä hetkellä kalatalousalueita hoidetaan rahoituksella, johon siviilimaailmassa ei suostuttaisi", toteaa Kalatalouden keskusliitto

Ka­la­ta­lous­alueet jou­tu­vat tin­ki­mään la­ki­sää­teis­ten teh­tä­vien hoi­ta­mi­ses­ta: "Tällä het­kel­lä ka­la­ta­lous­aluei­ta hoi­de­taan ra­hoi­tuk­sel­la, johon si­vii­li­maail­mas­sa ei suos­tut­tai­si", toteaa Ka­la­ta­lou­den kes­kus­liit­to

31.01.2022 14:00
Tilaajille
Kalavesien omistajajille jaettiin kalakortti-korvauksia Pudasjärvellä – 3500 euroa Iin jakokunnille ja 1500 euroa Taivalkosken Jokijärvelle,  yli 1300 euroamyös Pudasjärven Ala-Kollajan ja Jongun osakaskunnille

Ka­la­ve­sien omis­ta­ja­jil­le jaet­tiin ka­la­kort­ti-kor­vauk­sia Pu­das­jär­vel­lä – 3500 euroa Iin ja­ko­kun­nil­le ja 1500 euroa Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­le, yli 1300 eu­roa­myös Pu­das­jär­ven Ala-Kol­la­jan ja Jongun osa­kas­kun­nil­le

30.09.2021 04:15
Tilaajille
Iijoen kalastusalueen suunnitelmat valmistumassa – myöhästynyt yleiskokous pohti myös tongonongintaa ja kesämoottorikelkkailua

Iijoen ka­las­tus­alueen suun­ni­tel­mat val­mis­tu­mas­sa – myö­häs­ty­nyt yleis­ko­kous pohti myös ton­go­non­gin­taa ja ke­sä­moot­to­ri­kelk­kai­lua

26.09.2021 05:21
Tilaajille
Lohia kumirattailla Iijoelle taas tänä kesänä – Kalatalousalueelle lupa 500 lohen tai taimenen ylisiirtoon

Lohia ku­mi­rat­tail­la Ii­joel­le taas tänä kesänä – Ka­la­ta­lous­alueel­le lupa 500 lohen tai tai­me­nen yli­siir­toon

28.04.2021 05:55
Tilaajille
Iijoen kalatalousalueelle laaditaan uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma – Konkreettisiin toimenpiteisiin ensi vuoden alkupuolella

Iijoen ka­la­ta­lous­alueel­le laa­di­taan uusi käyttö- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma – Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

23.03.2021 16:51
Tilaajille
Istutuskaloilta leikataan rasvaevä – Iijoen kalatalousalue esittää lohisaaliin seurantaa

Is­tu­tus­ka­loil­ta lei­ka­taan ras­va­evä – Iijoen ka­la­ta­lous­alue esittää lo­hi­saa­liin seu­ran­taa

25.02.2021 11:21
Tilaajille
Iijoen kalatalousalue jakoi omistajakorvaukset – osakkaille jaettiin 55 500 euroa

Iijoen ka­la­ta­lous­alue jakoi omis­ta­ja­kor­vauk­set – osak­kail­le jaet­tiin 55 500 euroa

11.09.2020 05:59
Tilaajille