Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Iijoen kalatalousalue
Kalavesien omistajajille jaettiin kalakortti-korvauksia Pudasjärvellä – 3500 euroa Iin jakokunnille ja 1500 euroa Taivalkosken Jokijärvelle,  yli 1300 euroamyös Pudasjärven Ala-Kollajan ja Jongun osakaskunnille

Ka­la­ve­sien omis­ta­ja­jil­le jaet­tiin ka­la­kort­ti-kor­vauk­sia Pu­das­jär­vel­lä – 3500 euroa Iin ja­ko­kun­nil­le ja 1500 euroa Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­le, yli 1300 eu­roa­myös Pu­das­jär­ven Ala-Kol­la­jan ja Jongun osa­kas­kun­nil­le

30.09.2021 04:15
Tilaajille
Iijoen kalastusalueen suunnitelmat valmistumassa – myöhästynyt yleiskokous pohti myös tongonongintaa ja kesämoottorikelkkailua

Iijoen ka­las­tus­alueen suun­ni­tel­mat val­mis­tu­mas­sa – myö­häs­ty­nyt yleis­ko­kous pohti myös ton­go­non­gin­taa ja ke­sä­moot­to­ri­kelk­kai­lua

26.09.2021 05:21
Tilaajille
Lohia kumirattailla Iijoelle taas tänä kesänä – Kalatalousalueelle lupa 500 lohen tai taimenen ylisiirtoon

Lohia ku­mi­rat­tail­la Ii­joel­le taas tänä kesänä – Ka­la­ta­lous­alueel­le lupa 500 lohen tai tai­me­nen yli­siir­toon

28.04.2021 05:55
Tilaajille
Iijoen kalatalousalueelle laaditaan uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma – Konkreettisiin toimenpiteisiin ensi vuoden alkupuolella

Iijoen ka­la­ta­lous­alueel­le laa­di­taan uusi käyttö- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma – Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

23.03.2021 16:51
Tilaajille
Istutuskaloilta leikataan rasvaevä – Iijoen kalatalousalue esittää lohisaaliin seurantaa

Is­tu­tus­ka­loil­ta lei­ka­taan ras­va­evä – Iijoen ka­la­ta­lous­alue esittää lo­hi­saa­liin seu­ran­taa

25.02.2021 11:21
Tilaajille
Iijoen kalatalousalue jakoi omistajakorvaukset – osakkaille jaettiin 55 500 euroa

Iijoen ka­la­ta­lous­alue jakoi omis­ta­ja­kor­vauk­set – osak­kail­le jaet­tiin 55 500 euroa

11.09.2020 05:59
Tilaajille