SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Tilaajille

Iijoen ka­la­ta­lous­alueel­le laa­di­taan uusi käyttö- ja hoi­to­suun­ni­tel­ma – Konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

Iijoen kalatalousalueelle ollaan valmistelemassa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2021-2029. Suunnitelmaosassa haetaan ratkaisuja, miten kalakantojen ja vesien tilannetta pitäisi parantaa ja millä toimenpiteillä otetaan huomioon kotitarve-, vapaa-ajan-, matkailu-, urheilu- ja ammattikalastus, kalatalousalueen tiedotteessa sanotaan.

Iijoen kalatalousalue ylettyy laajalle, aina Perämereltä Koillismaalle, Kuusamon vesistöihin asti. Kalatalousalue onkin yksi Suomen suurimmista ja eittämättä myös merkittävimmistä ja monipuolisimmista kalatalousalueista. Kalatalousalueella on jäseninä vesialueiden omistajien edustajina 74 osakaskuntaa, metsähallitus ja PVO Vesivoima Oy. Lisäksi kalatalousalueessa on edustus valtakunnallisista kalatalous- ja luonnonsuojelujärjestöistä.