Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Is­tu­tus­ka­loil­ta lei­ka­taan ras­va­evä – Iijoen ka­la­ta­lous­alue esittää lo­hi­saa­liin seu­ran­taa

Lohen rasvaevän poistoa Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.
Lohen rasvaevän poistoa Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.
Kuva: Jari Jussila

Ijoen kalatalousalueen hallitus on päättänyt yhtyä muiden Perämeren kalatalousalueiden yhteiseen esitykseen lohisaaliiden seurannasta ja sen kehittämisestä.

Kalatalousalue on parhaillaan valmistelemassa koko toimialueensa kattavaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, jossa mm. lohen palauttamiseen tähtäävät toimet ovat tärkeässä osassa.