Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Is­tu­tus­ka­loil­ta lei­ka­taan ras­va­evä – Iijoen ka­la­ta­lous­alue esittää lo­hi­saa­liin seu­ran­taa

Lohen rasvaevän poistoa Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.
Lohen rasvaevän poistoa Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.
Kuva: Jari Jussila

Ijoen kalatalousalueen hallitus on päättänyt yhtyä muiden Perämeren kalatalousalueiden yhteiseen esitykseen lohisaaliiden seurannasta ja sen kehittämisestä.

Kalatalousalue on parhaillaan valmistelemassa koko toimialueensa kattavaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, jossa mm. lohen palauttamiseen tähtäävät toimet ovat tärkeässä osassa.