VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Tilaajille

Ka­la­ve­sien omis­ta­ja­jil­le jaet­tiin ka­la­kort­ti-kor­vauk­sia Pu­das­jär­vel­lä – 3500 euroa Iin ja­ko­kun­nil­le ja 1500 euroa Tai­val­kos­ken Jo­ki­jär­vel­le, yli 1300 eu­roa­myös Pu­das­jär­ven Ala-Kol­la­jan ja Jongun osa­kas­kun­nil­le

Pudasjärvi

Iijoen kalatalousalueen yleiskokouksessa Pudasjärven kaupungintalolla oli torstaina paikalla kaikkiaan 16 osallistujaa.

Äänivaltaisia edustajia oli läsnä vain 13, kun osakaskuntia Iijoen kalatalousalueella on kaikkiaan 75. Äänioikeus on myös Ely-keskuksen hyväksymillä sidosryhmillä, joihin kuuluu mm. kaupallisia ja vapaa-ajan kalastajia sekä vesivoiman haltija PVO.