Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

hirvaskoski
Pudasjärven kaupungin kulttuuristipendi Hirvaskosken kartanon kunnostajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin kult­tuu­ri­sti­pen­di Hir­vas­kos­ken kar­ta­non kun­nos­ta­jil­le

07.12.2018 10:00
Komisario Arvo Mäntykenttä palailee lapsuutensa maisemiin Hirvaskoskelle – kuka tammesi syksyn 2015 pakolaistulvan?

Ko­mi­sa­rio Arvo Män­ty­kent­tä pa­lai­lee lap­suu­ten­sa mai­se­miin Hir­vas­kos­kel­le – kuka tammesi syksyn 2015 pa­ko­lais­tul­van?

29.09.2017 12:00
Sotkajärvellä tavoitellaan kovia tuloksia – 24 tuntia kävellen tai juosten

Sot­ka­jär­vel­lä ta­voi­tel­laan kovia tu­lok­sia – 24 tuntia kä­vel­len tai juosten

15.09.2017 10:00
Päätösjuhlassa väkeä noin 400 – Takaisin kotiin -marssi Kittilästä päättyi Hirvaskoskelle juhlavasti

Pää­tös­juh­las­sa väkeä noin 400 – Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä päättyi Hir­vas­kos­kel­le juh­la­vas­ti

06.09.2017 07:00
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
Kotipitäjään Pudasjärvelle Espoosta saakka kävelemään – Eero  kävelee 24 tuntia

Ko­ti­pi­tä­jään Pu­das­jär­vel­le Es­poos­ta saakka kä­ve­le­mään – Eero  kävelee 24 tuntia

23.09.2016 05:00
SoVen 24h-tapahtuma kannustaa umpishiihtäjiä liikkumaan – kuntoilutapahtuma syyskuun loppupuolella

SoVen 24h-ta­pah­tu­ma kan­nus­taa um­pis­hiih­tä­jiä liik­ku­maan – kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma syys­kuun lop­pu­puo­lel­la

28.08.2016 15:00