Joko luit: Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

Talous: Ta­lous­ar­vion laa­ti­mi­sen viime met­reil­lä huonoja uutisia Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le – Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta ei tu­le­kaan tuot­to­ja vaan tap­pio­ta: "Tun­nel­ma on jär­kyt­ty­nyt"

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirsitalot
Pudasjärven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi – kilpailun raati kävi vierailulla

Pu­das­jär­ven Hyvän olon keskus Pirtti on ehdolla Poh­jois-Suo­men par­haak­si ra­ken­nus­teok­si – kil­pai­lun raati kävi vie­rai­lul­la

22.08.2023 12:00
Tilaajille
Intiaan suunnitellaan isoa hirsitalokohdetta – Pudasjärveläinen hirsitalotehdas Kontio tutustumiskohteena

Intiaan suun­ni­tel­laan isoa hir­si­ta­lo­koh­det­ta – Pu­das­jär­ve­läi­nen hir­si­ta­lo­teh­das Kontio tu­tus­tu­mis­koh­tee­na

16.05.2023 05:00
Tilaajille
Kontiolla aloitettiin uudet muutosneuvottelut – mahdollisesti lomautuksia edessä tulevana syksynä ja talvena

Kon­tiol­la aloi­tet­tiin uudet muu­tos­neu­vot­te­lut – mah­dol­li­ses­ti lo­mau­tuk­sia edessä tu­le­va­na syksynä ja talvena

12.05.2023 07:48
Tilaajille
Teollisuusliiton edustajat vierailivat Kontiotuotteella – Keskustelussa nousi esiin kaksi asiaa, jotka yllättivät jokseenkin suuresti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teol­li­suus­lii­ton edus­ta­jat vie­rai­li­vat Kon­tio­tuot­teel­la – Kes­kus­te­lus­sa nousi esiin kaksi asiaa, jotka yl­lät­ti­vät jok­seen­kin suu­res­ti

02.03.2023 14:17
Tilaajille
Kontion vuosi alkoi hyvin, mutta hiipui loppuvuodesta – Pudasjärvellä toimivan hirsitalotehtaan liikevaihto lähentelee 100 miljoonan euron rajaa

Kontion vuosi alkoi hyvin, mutta hiipui lop­pu­vuo­des­ta – Pu­das­jär­vel­lä toi­mi­van hir­si­ta­lo­teh­taan lii­ke­vaih­to lä­hen­te­lee 100 mil­joo­nan euron rajaa

01.03.2023 17:52
Tilaajille
Kurenalle suunnitellaan kolmea uutta kerrostaloa: "asunnoille palveluiden lähellä tarvetta" – nykyinen Posti-telen kiinteistö tulisi purkaa

Ku­re­nal­le suun­ni­tel­laan kolmea uutta ker­ros­ta­loa: "a­sun­noil­le pal­ve­lui­den lähellä tar­vet­ta" – ny­kyi­nen Pos­ti-te­len kiin­teis­tö tulisi purkaa

12.01.2023 13:40 1
Tilaajille
Kontiolla jälleen muutosneuvottelut – Edessä irtisanomisia, tehtävämuutoksia ja lomautuksia

Kon­tiol­la jälleen muu­tos­neu­vot­te­lut – Edessä ir­ti­sa­no­mi­sia, teh­tä­vä­muu­tok­sia ja lo­mau­tuk­sia

10.01.2023 16:01
Tilaajille
Viime vuosi vielä poikkeuksellisen hyvä Kontiotuotteella – Toimitusjohtaja: "Talvella jouduttu lomautuksiin, julkinen rakentaminen viivästynyt, Ukrainan sota toi epävarmuutta"

Viime vuosi vielä poik­keuk­sel­li­sen hyvä Kon­tio­tuot­teel­la – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Tal­vel­la jou­dut­tu lo­mau­tuk­siin, jul­ki­nen ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­ty­nyt, Uk­rai­nan sota toi epä­var­muut­ta"

20.10.2022 09:39
Tilaajille
Hirsitalo käy kaupaksi, mutta tekijöitä tarvitaan – Toimitusjohtaja: "Kontio rekrytoi noin kymmenen henkilöä kuukausittain ja myös Pudasjärvelle otetaan uusia työntekijöitä"

Hir­si­ta­lo käy kau­pak­si, mutta te­ki­jöi­tä tar­vi­taan – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kontio rek­ry­toi noin kym­me­nen hen­ki­löä kuu­kau­sit­tain ja myös Pu­das­jär­vel­le otetaan uusia työn­te­ki­jöi­tä"

29.09.2021 13:08
Tilaajille
Hirsihovin hiilijalanjälki laskussa – sama määrä päästöjä syntyy 16,3 keskivertosuomalaisen 50 vuoden asumisesta

Hir­si­ho­vin hii­li­ja­lan­jäl­ki las­kus­sa – sama määrä pääs­tö­jä syntyy 16,3 kes­ki­ver­to­suo­ma­lai­sen 50 vuoden asu­mi­ses­ta

11.12.2020 14:48
Tilaajille