Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Digitaalisuus
Elinkeinojen digikehittämiseen yhteistyöfoorumi – tavoitteena kehittää yritysten nettiosaamista

Elin­kei­no­jen di­gi­ke­hit­tä­mi­seen yh­teis­työ­foo­ru­mi – ta­voit­tee­na ke­hit­tää yri­tys­ten net­ti­osaa­mis­ta

26.10.2023 16:00
Tilaajille
Avaimet digiajan lukkoihin hallussa – pudasjärveläinen yrittäjä Matti Hankkila perusti itse verkkokaupan yritykselleen ja kehittää sitä nyt

Avaimet di­gi­ajan luk­koi­hin hal­lus­sa – pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä Matti Hank­ki­la perusti itse verk­ko­kau­pan yri­tyk­sel­leen ja ke­hit­tää sitä nyt

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven yrityksiä kiinnostaa digitaalisuuden hyödyntäminen – Kohota-hankkeen loppuseminaarissa esiteltiin yritysten tueksi kehitetty digiopas

Pu­das­jär­ven yri­tyk­siä kiin­nos­taa di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen – Ko­ho­ta-hank­keen lop­pu­se­mi­naa­ris­sa esi­tel­tiin yri­tys­ten tueksi ke­hi­tet­ty di­gi­opas

17.08.2023 05:00
Tilaajille
Yrittäjien digitietämys Kohotalla paremmaksi – "Yrittäjän on mietittävä lähteekö itse opettelemaan vai ostaako palvelun, mutta jos ei tiedä edes mitä on ostamassa"

Yrit­tä­jien di­gi­tie­tä­mys Ko­ho­tal­la pa­rem­mak­si – "Y­rit­tä­jän on mie­tit­tä­vä läh­tee­kö itse opet­te­le­maan vai ostaako pal­ve­lun, mutta jos ei tiedä edes mitä on os­ta­mas­sa"

07.04.2022 16:00
Tilaajille
Peruspalveluja on saatava ilman nettiä – "Suomessa on paljon sellaisia ihmisiä, joille digiloikka on epämieluisa tai mahdoton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hävettävää"

Pe­rus­pal­ve­lu­ja on saatava ilman nettiä – "Suo­mes­sa on paljon sel­lai­sia ih­mi­siä, joille di­gi­loik­ka on epä­mie­lui­sa tai mah­do­ton. Siinä ei ole mitään väärää, saati hä­vet­tä­vää"

17.11.2021 11:12 1
Digituki kuuluu kaikille – digitaidoilla on tutkitusti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen

Di­gi­tu­ki kuuluu kai­kil­le – di­gi­tai­doil­la on tut­ki­tus­ti vai­ku­tuk­sia ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen

27.10.2020 17:08
Tilaajille