Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Digi
Itsenäisyyspäivän Iijokiseutu näköislehtenä – ak­ti­voi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gitun­nuk­set

It­se­näi­syys­päi­vän Ii­jo­ki­seu­tu nä­köis­leh­te­nä – aktivoi nyt käyt­töön ti­lauk­se­si di­gi­tun­nuk­set

05.12.2023 16:00
Iijokiseudun digiopastuksessa uusi taito otettiin haltuun – puhelimessa paikallislehti kulkee mukana aina

Ii­jo­ki­seu­dun di­gi­opas­tuk­ses­sa uusi taito otet­tiin haltuun – pu­he­li­mes­sa pai­kal­lis­leh­ti kulkee mukana aina

10.10.2023 09:22
Iijokiseudussa tarjolla digiopastusta ja kahvia perjantaina – Tervetuloa käymään toimituksessa puhelimen tai tabletin kanssa!

Ii­jo­ki­seu­dus­sa tar­jol­la di­gi­opas­tus­ta ja kahvia per­jan­tai­na – Ter­ve­tu­loa käymään toi­mi­tuk­ses­sa pu­he­li­men tai tab­le­tin kanssa!

04.10.2023 07:33
Tukea digipalvelujen käyttöönottoon – Pohteella järjestöavustusten lisähaku sote-digiosaamiseen

Tukea di­gi­pal­ve­lu­jen käyt­töön­ot­toon – Poh­teel­la jär­jes­tö­avus­tus­ten li­sä­ha­ku sote-di­gi­osaa­mi­seen

23.04.2023 12:00
Tilaajille
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05.10.2022 05:00
Tilaajille
Tylsyydestä on tullut sietämätöntä – Monet somettavat rentoutuakseen, mutta edes niin sanottu "aivoton selaaminen" ei edistä mielen rauhoittumista

Tyl­syy­des­tä on tullut sie­tä­mä­tön­tä – Monet so­met­ta­vat ren­tou­tuak­seen, mutta edes niin sanottu "ai­vo­ton se­laa­mi­nen" ei edistä mielen rau­hoit­tu­mis­ta

29.11.2021 13:15
Tilaajille