Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta tors­tai­na val­tuus­tos­sa

Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu torstaina. Esityslistalla on hallintojohtajan virkavaali. Kaupunginhallitus esittää, että hallintojohtajan virkaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvimpana valitaan Henri Pätsi ja varalle Mirva Haataja. Hallintojohtajan viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Esityslistalla on muun muassa talousasioita, kuten kuluvan vuoden talousarvion muutokset. Hyvinvointi- ja sivistystoiminta on saamassa lisämäärärahaa 710 000 euroa ja tekninen ja ympäristötoimi 300 000 euroa. Lisäksi käsittely ovat ensi vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelma.

Valtuusto vastaanottaa myös Pudasjärven kaupungin tilanneselvityksen pakolaisten ja tilapäistä suojelua tarvitsevien mahdollisista kuntapaikoista.

Päätöksiä tehdään myös Oulunkaaren purkuun liittyen.