Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta tors­tai­na val­tuus­tos­sa

Pudasjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu torstaina. Esityslistalla on hallintojohtajan virkavaali. Kaupunginhallitus esittää, että hallintojohtajan virkaan kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvimpana valitaan Henri Pätsi ja varalle Mirva Haataja. Hallintojohtajan viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pu­das­jär­ven hal­lin­to­joh­ta­jan valinta etenee – kau­pun­gin­hal­li­tus esittää virkaan Henri Pätsiä

Esityslistalla on muun muassa talousasioita, kuten kuluvan vuoden talousarvion muutokset. Hyvinvointi- ja sivistystoiminta on saamassa lisämäärärahaa 710 000 euroa ja tekninen ja ympäristötoimi 300 000 euroa. Lisäksi käsittely ovat ensi vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelma.

Valtuusto vastaanottaa myös Pudasjärven kaupungin tilanneselvityksen pakolaisten ja tilapäistä suojelua tarvitsevien mahdollisista kuntapaikoista.

Päätöksiä tehdään myös Oulunkaaren purkuun liittyen.