Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

aluehallintovirasto
Kaupoissa pidettävä edelleen turvavälit, muistuttaa aluehallintovirasto – myös maskisuositus on voimassa silloin, kun etäisyyttä ei voida pitää

Kau­pois­sa pi­det­tä­vä edel­leen tur­va­vä­lit, muis­tut­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­to – myös mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa sil­loin, kun etäi­syyt­tä ei voida pitää

19.06.2021 22:50
Ranskalaisen pääsihteeri tutustui vierailukohteisiin Pudasjärvellä – millaisena paikkakunta näyttäytyi?

Rans­ka­lai­sen pää­sih­tee­ri tu­tus­tui vie­rai­lu­koh­tei­siin Pu­das­jär­vel­lä – mil­lai­se­na paik­ka­kun­ta näyt­täy­tyi?

06.07.2016 13:30
European Days 2017 valmistelu etenee – johtajat vierailevat Pudasjärvellä

Eu­ro­pean Days 2017 val­mis­te­lu etenee – joh­ta­jat vie­rai­le­vat Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2016 17:00