Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Kau­pois­sa pi­det­tä­vä edel­leen tur­va­vä­lit, muis­tut­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­to – myös mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa sil­loin, kun etäi­syyt­tä ei voida pitää

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan, että kaupoissa asioidessa tulee edelleen säilyttää turvavälit.

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui perjantaina ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että epidemian tilanne on helpottunut, tartuntaryppäiltä on säästytty ja aluehallintoviraston linjaamat kokoontumisrajoitukset on purettu.

Hallituksen toimesta ravintoloiden toimintaa rajoitetaan kuitenkin edelleen, ja taudin leviämisen ehkäisyksi tartuntatautilain mukaisia toimia on noudatettava. Kunnat ja aluehallintovirastot voivat tarvittaessa antaa rajoituspäätöksiä epidemiatilanteen perusteella.

Tiedotteessa kerrotaan, että kaupoissa jatketaan koronaviruksesta muistuttavien tiedotteiden, kuulutusten ja varoitusten sekä hygieniavalmiuksien esillä pitoa. Lisäksi etätyösuositukset sekä kokoustilojen henkilömäärän rajoitukset on syytä pitää yllä. Myös maskisuositus on edelleen voimassa silloin, kuin riittävää etäisyyttä toisiin ei voida pitää.