neuvonta

Yrit­tä­jät toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä – Pu­das­jär­ven Kehitys Oy käyn­nis­tää toi­min­taan­sa

08.12.2018 09:00

Pu­das­jär­vel­lä saa nyt entistä pa­rem­paa asu­mis­neu­von­taa – mitä asu­mis­neu­vo­ja Teija Niemelä tekee?

21.04.2017 06:00

Sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­syyn uusia keinoja – lii­kun­ta- ja ter­veys­neu­von­taa tar­jol­la jou­lu­kuun alusta

01.12.2016 09:00