Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Yrit­tä­jät nos­ti­vat lipun salkoon – Tommi Nis­ka­nen: "Korona on nyt tulossa osaksi yh­teis­kun­taa. Osalla on ollut on­gel­mia ja osa on pys­ty­nyt luo­vi­maan ja ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa"

Pudasjärvi

Yrittäjien päivää juhlistettiin myös Pudasjärvellä nostamalla kaupungintalolla lippu salkoon. Kaupunginjohtaja Tomi Timonen sanoi yrittäjien olevan tärkeässä asemassa kunnan kehittämisesä. Yhdessä ratkottavia ongelmia kuitenkin on.

– Työvoiman saatavuudess aon ongelmia. tätä samaa viestiä on kuulunut muualtakin ja kilpailuasetelma onkin, mikä kunta hoitaa parghaiten myönteisen ilmapiirin ja palveluiden saatavuuden. Meidän on yhdessä mietittävä miten saadaan tänne osaavaa työvoimaa.