Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Va­raus­tu­pia vuok­ra­tu­vik­si Syöt­teel­lä – Ry­ti­tu­pa ja Pär­jän­jo­ki­var­ren Iso­nie­men kämppä vuok­rat­ta­va ko­ko­naan

Metsähallituksen mukaan ratkaisuun ovat johtaneet poikkeusajan kokemukset.

Metsähallitus on muuttanut kaksi Syötteen alueen varaustupaa vain kokonaan vuokrattaviksi. Koronarajoitusten aikana muutkin varaustuvat ovat olleet vain yksittäisen henkilön tai ryhmän varattavissa.

Kansallispuistossa sijaitsevaa Rytitupaan ja Pärjänjokivarren Isoniemen kämppään ei siis voi jatkossa varata yksittäistä petipaikkaa vaan ainoastaan koko rakennuksen.