Lukijalta
Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Pö­lök­ky­me­ne­tel­mäl­lä mie­tit­tyä – " Koko pitäjän alueel­le ulot­tu­va mat­kai­lu elin­kei­no­na on monien vielä to­teu­tu­mat­to­mien tuot­tei­den salkku"

Pudasjärvi

Asumme vahvalla maa- ja metsätalousalueella.  Elinvoimaisuuden merkittävä tukijalka on tätä vahvuutta täällä tukevat yritysalat: puutuoteteollisuus, puunkorjuu ja -kuljetus, koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto, maanrakentaminen, teiden ja alueiden kunnossapito, rakentamisen eri vaiheita tekevät yritykset ja alan tarvikekaupat. Ilmastonmuutosratkaisuja miettiessä kaupungin tärkeä tehtävä on olla puolustamassa meille tärkeitä elinkeinoja.

Toinen jalka on luonnossa ja luontaiselinkeinoissa.  Koko pitäjän alueelle ulottuva matkailu elinkeinona on monien vielä toteutumattomien tuotteiden salkku. Porotalous myös matkailuelinkeinon osana ja lammastalous lähiruoan tuottajana ja maisemanhoidon toteuttajana, ovat saaneet nuoria yrittäjiä alansa kehittäjiksi. Jokin aika sitten näistä molemmista aloista puhuttiin ”ukkoutuneina” ammattikuntina. Tätä myönteistä kehitystä myös kaupungin pitää edesauttaa päätöksillään. Rikas luontomme on monien mahdollisuuksien ympäristö toimia ja onnellisten ihmisten asuinpaikka asua.

Kolmantena, monipuoliset palvelut ja kehittyvä elinkeinorakenne on terveen kuntatalouden perusta ja hyvien peruspalveluiden tae. Huolenpitoa ja hoitoa tarvitsevat kaikenikäiset. Nämä on turvattava taustasta ja asuinpaikasta riippumatta kaikille. Lastemme hyvä hoito kotona ja päivähoidossa, tasokas ja turvallinen koulu on paras resurssi tulevaisuuteen. Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen tulee lähteä heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Tulevaisuus on heidän varassa. Mitä useampi tästä joukosta sitoutuu Pudasjärvellä asumiseen, työn tekemiseen ja yrittämiseen, sen turvallisempi on kaikkien ikäluokkien elämä tulevien vuosikymmenten aikana.

Keskitytään olennaiseen koko kaupunkina, yhdessä. Tuetaan yrittämistä. Usein pienet asiat ovat isoimpia.

Vesa RiekkiKeskustan valtuustoehdokas