Lukijalta
Mielipide

Vaa­li­pos­tia: Pe­rus­pal­ve­lut omasta kun­nas­ta

Pudasjärvi

Vaalipostia

Keskustellessani kuntalaisten kanssa, heidän puheissaan esiin nousee huoli saada läheltä toimivat ja laadukkaat peruspalvelut vauvasta vaariin ja muksusta mummoon.

Suurimpana huolenaiheena kuntalaisilla on saada toimivat arjen lähipalvelut omasta kunnasta, alkaen lasten ja nuorten koulutuksesta, aina ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutuksen kautta jatko-opintoihin. Eläkeläisten ja vanhusten kanssa keskusteluissa esille nousee huoli peruspalveluiden, terveyden- ja hyvinvointipalveluiden saatavuuteen sekä aktiiviseen ja hyvään elämään toteutumiseen omassa kotikunnassa. Kuntalaisten tulee saada kokea, että heitä kuullaan ja heidän toiveisiin paneudutaan sekä heitä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen kunnan toiminnoissa. Kun perheet voiva hyvin niin kuntalaisetkin voivat hyvin.

Työttömyyteen ja syrjäytymiseen on määrätietoisesti puututtava, jokainen työtehtävä on poimittava. Heikoimmassa asemassa olevia on rohkaistava ja tuettava saamaan työnsyrjästä kiinni. Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut tulee vastata ensisijaisesti kuntalaisten tarpeita ja niiden täytyy olla jokaisen kuntalaisen käytettävissä, jolloin kuntalaisten elinympäristö on viihtyisä asua sekä mahdollistaa heidän omaehtoisen ja aktiivisen omasta kunnosta huolehtimisen.

Yrittäjyyden ja työllistymisen lisäämiseksi sekä turvaamiseksi tavoitteena pidetään paikallisen luonnonvarojen hyödyntäminen kestävän kehityksen mukaisella tavalla. Lähellä ja paikallisesti tuotetut elintarvikkeet ovat kilpailukykyisiä, joten niiden käyttäminen lisää Pudasjärven elinvoimaa ja työllisyyttä. Kylien tieverkostot ja verkkoyhteydet on pidettävä kunnossa, tällä turvataan kylien elinkelpoisuus asuttuina ja elinvoimaisina. Pudasjärven hyvinvoinnin ja kasvun eteen tulee tehdä työtä Pudasjärven omista lähtökodista ja kunnan vahvuudet huomioiden, arjen realismin peri-aatteita noudattaen.

Reijo TalalaKunnallisvaaliehdokas Pudasjärvi