Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: On ole­mas­sa vaih­to­eh­to

Pudasjärven Perussuomalaiset ry on nostanut tärkeimmäksi tavoitteekseen talouden kuntoon laittamisen. Aiemmin julkaistu kuntavaaliohjelma kiteyttää yksinkertaisuudessaan sen, että kaikessa päätöksenteossa tulee kuntalainen asettaa keskiöön ja kaikesta ylimääräisestä tai turhasta on luovuttava –tässä talouden tilanteessa on pystyttävä laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

Peruspalveluiden saatavuus ja laatu ovat kaiken perusta; kivijalka, jonka ympärille toimiva arki muotoutuu. Perussuomalaiset ovat kiertäneet aktiivisesti ympäri laajan pitäjän jo pitkän aikaa. Kaikkialla esiin nousee kuntalaisten huoli peruspalveluiden saatavuudesta kaupungin velkaantuessa. Pudasjärvellä lainat ja vuokravastuut asukasta kohden ovat nyt 11 069 euroa ja konsernitasolla peräti 16 376 euroa. Vertailun vuoksi voi todeta, että vuonna 2020 Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli 3 478€/asukas. Jo nyt on nähty, että säästöjä otetaan leikkaamalla peruspalveluista ja toisaalta taas tuloja kasvatetaan maksuja ja veroja korottamalla. Kuntalaisten huoli on täysin perusteltu, varsinkin, kun samaan aikaan rahaa näyttää riittävän moniin muihin toisarvoisiin kohteisiin.

Pudasjärvi on varsin riippuvainen valtionosuuksista, kaupungin tuloista osuus on 52%. Laskettaessa valtionosuuden määrä asukasta kohden, sijoittui Pudasjärvi vuonna 2019 sijalle 285, kun vertailussa oli kaikki Manner-Suomen 295 kuntaa. Valtionosuuksiin turvaaminen ei ole kestävää tulevaisuuden suunnittelua, niiden määrää on vaikea, jopa mahdoton, ennakoida. Väestön ja veronmaksajien vähentyessä voi kysyä, millä velat maksetaan ja palveluiden saatavuus turvataan? Väestömäärän keinotekoinen lisääminen kiintiöpakolaisia vastaanottamalla ei ole tähän asti lisännyt veronmaksajien määrää, eikä tule sitä tekemään jatkossakaan. Ainoastaan palveluiden käyttäjät lisääntyvät. Työpaikkoja tämä toki kotouttamiseen tuo, mutta nämäkin työpaikat kustannetaan julkisen puolen varoista –siis veronmaksajien pussista ja tätäkin kautta menot vain kasvavat.

Vastuullinen yhteisten varojen käyttö on kaupunkimme tulevaisuuden elinehto. Toisinaan on korviin kantautunut, ettei perussuomalaisilla ole tarjota vaihtoehtoja. Kyllä on. Olemme tuoneet niitä esille eri toimielinten kokouksissa, talouden tasapainottamisryhmässä, samoin paikallisyhdistys on ottanut kantaa säännöllisesti paikallislehtien palstoilla. Vaihtoehtomme eivät vain ole kelvanneet tai ne on jätetty käsittelemättä. Osin varmasti siksi, ettei talouden kannalta välttämättömiin isoihin ja ikäviinkin päätöksiin ole ollut rohkeutta ryhtyä.

Kuten perussuomalaiset ovat jo aiemmin useaan kertaan todenneet, uusi valtuusto on kovan paikan edessä. Talouden kuntoon laittaminen on aloitettava viipymättä, valtuustoon on tärkeää äänestää niitä henkilöitä, joilta rohkeutta näiden päätösten tekoon löytyy. Miltä arvopohjalta päätökset tehdään, on täysin äänestäjien valinta. Sinä päätät –muista äänestää!

Mirka Väyrynenkuntavaaliehdokas, PS