Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Luot­ta­mus­hen­ki­lö on kun­ta­lai­sen asialla

Vaalipostia

Pudasjärven Keskustan kunnallisvaaliehdokas
Kuva: JenniN Photo

Olen saanut olla useamman valtuustokauden luottamushenkilönä edustamassa kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti. Suureksi ilokseni olen kokenut sen, että kaiken ikäiset ja erilaisia näkökantoja edustavat kuntalaiset ovat rohjenneet yhä useammin ottaa yhteyttä ja kertoa itseään tai yhteisöään koskevasta hoidettavasta asiasta.

Kysymysten ja asioiden kertomisten monilukuisuuteen on varmasti vaikuttanut valtuuston varapuheenjohtajuuteni ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtajuuteni. Hyvinvointivaliokuntahan käsittelee ja tekee ohjausesityksiä laajalle kuntalaisten hyvinvoinnin alueelle. Sosiaali- ja terveyspuoli, varhaiskasvatus- ja kouluasiat, vanhusten ja ikäihmisten hoito ja hoiva, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, päihde- ja mielenterveystyö sekä monet muut kuntalaisten hyvinvointiin ja palveluun liittyvät asiat ovat työllistäneet hyvinvointivaliokuntaa, esittelijöitä ja puheenjohtajaa kiitettävästi kuluneen neljän vuoden aikana.

Koulukiusaamistilanteen selvitystyö toteutettiin sekä valiokunnan jäsenten omalla haastattelutyöllä että asiantuntijoita kuulemalla. Tulokseksi tästä työstä kuntaamme perustettiin koulupsykologin virka ja mielen tuen työntekijän pesti.

Vanhustyön asioita aloitti selvittämään hyvinvointivaliokunnan perustama vanhustyönryhmä. Valitettavasti koronatilanteen takia hyvin alkaneen työn loppuun saattaminen siirtyy uuden hyvinvointivaliokunnan pohdittavaksi. Vanhustyöhön ja työntekijöiden liittyvä seminaari ehdittiin kuitenkin järjestää ennen poikkeustilannetta.

Näiden kahden vaikuttavan asian lisäksi hyvinvointivaliokunta on antanut vuosittain useita tärkeitä ohjausesityksiä ja lausuntoja, jotka ovat mukavasti tuottaneet positiivista tulosta. Hyvinvointivaliokunnan ohjaus ja kannanotot ovat tulleet esille sähköisessä hyvinvointikertomuksessa ja muissa kuntalaisten hyvinvointiin ja elinvoimaan olennaisesti liittyvissä asiakirjoissa.

Keskusteluissa nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kanssa luottamushenkilön tehtävistä ja vastuusta olen saanut kuulla hämmästyksen ja ihmettelyn sanoja siitä, miten paljon ja laajasti luottamushenkilön on perehdyttävä kunnan talouden ja eri hallintoalojen erityisasioihin, jotta pystyy asiallisesti vastaamaan kuntalaisten kyselyihin ja viemään hoidettavaa asiaa hyvillä perusteluilla vahvempaan käsittelyyn ja päätöksentekoon. Itse olen kokenut outojen ja vaikeidenkin asioiden selvittelyn antoisaksi ja hedelmälliseksi työsaraksi. Ei ole tarvinnut kantaa huonoa omaatuntoa siitä, etten olisi vienyt jotakin asiaa käsittelyyn tiedonpuutteen tai muun syyn taksia.

Luottamushenkilö on jokaisen kuntalaisen oikeudenmukainen asianhoitaja ja asianajaja. Tätä koen luottamustehtävissäni olleeni ja tulen olemaan, jos kuntalaiset kuntavaalissa antavat minulle mahdollisuuden luottamustoimien hoitamiseen jatkossakin.

Kuntalaisia ja kanssani luottamustehtäviä hoitaneita arvostavasti kiittäen ja parasta tulevaisuutta toivottaen

Sointu VeivoKuntavaaliehdokas Keskusta