Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ikä­ih­mis­ten asu­mis­olot

Pudasjärvellä elää runsaasti ikäihmisiä, joiden asuminen omassa kodissa on nykyisin entistä vaikeampaa ja haasteellista. Pudasjärvellä olikin korjausneuvoja 1990-luvulla, joka teki korjaussuunnitelmia, auttoi ikäihmisiä asunnon korjaustarpeiden arvioiden tekemisessä ja tarvittavien hakemusten täyttämisissä. Välillä siinä työssä oli suvantovaihe, mutta korjausneuvonta palveluihin palattiin vuoden 2000 alussa. Korjausneuvojan työ oli määräaikainen ja vastuu työstä oli rakennustarkastajalla. Silloin aktiivisen toiminnan ansiosta kuntaan saatiin vuosittain suuria asuntorahaston myöntämiä avustuksia, jotka osaltaan elvyttivät paikallisia rakennustarvikeliikkeitä.

Nyt varsinkin veteraanisukupolvi on väistymässä ja yhä enemmän ihmisiä jää eläkkeelle Pudasjärvellä. Huoltosuhde muuttuu, kun lapsia syntyy vähemmän ja myöhäiskeski-ikäisiä ja vanhusväestöä on suhteessa väkilukuun entistä enemmän.

Nyt on kaupungin syytä miettiä korjausneuvojapalveluiden käynnistämistä, joko hankkeen kautta tai ihan palkkaamalla henkilö hoitamaan korjausneuvontaa ikäihmisille. Korjausneuvoja voisi etsiä eri rahoitusmuotoja asuntojen korjaamiseen, jolloin myös kaupungin eri alueilla olisi asuminen omassa kodissa mahdollista mahdollisimman pitkään. Tässä työssä voisi myös hyödyntää poikkihallinnollista työtä. Kuten kolmannen sektorin toimijoita. Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, asuuko hän omassa kodissa, palvelutalossa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä.

Reijo TalalaSuomen keskusta kunnallisvaaliehdokas