Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

Hallituksen eduskunnalle antamassa uudessa poronhoitolaissa poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta ja lainkäyttötoimivalta riita-asioissa siirtyy yleisille tuomioistuimille nykyisten kuntakohtaisten arvioimislautakuntien sijaan. Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn kaikille riidan osapuolille.

Tähän asti porojen viljelyksille, taimikoille ja asuntojen pihoille aiheuttamien vahinkojen korvaamista koskevat riidat on käsitelty alueellisissa lautakunnissa. Kaikkien riidan osapuolten kannalta on selvempää, että nyt esitetyn mukaan poronhoitoalueelle perustetaan porovahinkolautakunta, joka toimii alueella puolueettomana ja riippumattomana asiantuntijaelimenä.

Uskon, että uusi lautakunta tulee helpottamaan usein tulehtuvia riitatilanteita ja lisäämään käsittelyn läpinäkyvyyttä. Uusi porovahinkolautakunta keskittyy vahinkojen arviointiin ja sovitteluun ja lainkäyttö siirtyy tuomioistuimiin. Tavoitteena on myös vähentää elinkeinojen välisiä ristiriitoja erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella. Tämä naapurisopua toivottavasti lisäävä ratkaisu on tervetullut.


Tytti Tuppurainenkirjoittaja on oululainen kansanedustaja ja ministeri