Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Porot
Porojen rykimä on alkamaisillaan – hirvaita on syytä varoa

Porojen rykimä on al­ka­mai­sil­laan – ­hir­vai­ta on syytä varoa

16.09.2023 09:00 1
Tilaajille
Ely-keskus myönsi 211 000 euroa rahoitusta porojen kuolemansyitä tutkivaan hankkeeseen

Ely-kes­kus myönsi 211 000 euroa ra­hoi­tus­ta porojen kuo­le­man­syi­tä tut­ki­vaan hank­kee­seen

06.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Porotalouden eläinkohtainen tuki haettavissa – tukea voi saada enintään 35 euroa eloporoa kohti

Po­ro­ta­lou­den eläin­koh­tai­nen tuki haet­ta­vis­sa – tukea voi saada enin­tään 35 euroa elo­po­roa kohti

20.08.2023 12:00
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 15:00
Tilaajille
On porotalouksia, jotka hoitavat velvollisuudet, mutta ...
Mielipidekirjoitus

On po­ro­ta­louk­sia, jotka hoi­ta­vat vel­vol­li­suu­det, mutta ...

21.07.2023 09:21 2
Saamelaiskäräjät: Porotuholain mukaiset korvaukset pitää maksaa myös niissä paliskunnissa, joissa poroja on ollut liikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Po­ro­tu­ho­lain mu­kai­set kor­vauk­set pitää maksaa myös niissä pa­lis­kun­nis­sa, joissa poroja on ollut liikaa

06.07.2023 07:30
Tilaajille
Pudasjärven Pintamon paliskunnan Verneri juoksi rajun taiston kingiksi porokuninkuusajoissa Inarijärvellä

Pu­das­jär­ven Pin­ta­mon pa­lis­kun­nan Verneri juoksi rajun taiston kin­gik­si po­ro­ku­nin­kuus­ajois­sa Ina­ri­jär­vel­lä

10.04.2023 09:12
Tilaajille
Pudasjärven paliskunnan Velemu laukkasi Panuman Kultasprintin voittoon palmusunnuntaina

Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan Velemu lauk­ka­si Panuman Kul­ta­sprin­tin voit­toon pal­mu­sun­nun­tai­na

07.04.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven Pintamon paliskunnan Sämpylä puolustaa kuninkuutta Inarissa tulevana viikonloppuna – Reijo Kenttälän mukaan arvoituksellisuutta on ilmassa

Pu­das­jär­ven Pin­ta­mon pa­lis­kun­nan Sämpylä puo­lus­taa ku­nin­kuut­ta Ina­ris­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – Reijo Kent­tä­län mukaan ar­voi­tuk­sel­li­suut­ta on ilmassa

05.04.2023 09:00
Tilaajille
Panuman Kultasprintti sunnuntaina uudessa paikassa – Poroajoilla jo yli 40-vuotiset perinteet

Panuman Kul­ta­sprint­ti sun­nun­tai­na uudessa pai­kas­sa – Po­ro­ajoil­la jo yli 40-vuo­ti­set pe­rin­teet

30.03.2023 13:48
Tilaajille
"Niin mitä sinä harrastat?" Kysytään porokilpailuja harrastavalta yleensä – Viikonloppuna 150 poroa kuskeineen kisaa Torankijärven jäällä Porocupin pisteistä

"Niin mitä sinä har­ras­tat?" Ky­sy­tään po­ro­kil­pai­lu­ja har­ras­ta­val­ta yleensä – Vii­kon­lop­pu­na 150 poroa kus­kei­neen kisaa To­ran­ki­jär­ven jäällä Po­ro­cu­pin pis­teis­tä

25.03.2023 11:03
Tilaajille
Porocup jatkui Yli-Iissä ja voiton vei Näljängän paliskunnan Kero – Pintamon Sämpylä johtaa kokonaiskisaa

Porocup jatkui Yli-Iis­sä ja voiton vei Näl­jän­gän pa­lis­kun­nan Kero – Pin­ta­mon Sämpylä johtaa ko­ko­nais­ki­saa

14.03.2023 15:15
Tilaajille
Porot pinkoivat kovaa kyytiä Yli-Iissä – "Kun lähdetään liikkeelle ja päästään kovaan vauhtiin, ei enää pelota", sanoo seitsemänvuotias porokilpailija Eerika Aikkila

Porot pin­koi­vat kovaa kyytiä Yli-Iis­sä – "Kun läh­de­tään liik­keel­le ja pääs­tään kovaan vauh­tiin, ei enää pe­lo­ta", sanoo seit­se­män­vuo­tias po­ro­kil­pai­li­ja Eerika Aikkila

13.03.2023 05:00
Tilaajille
Paliskuntain yhdistys vetoaa kelkkailijoihin reitillä pysymisen puolesta – yhdistyksen mukaan reittien ulkopuolinen, luvaton kelkkailu on huolestuttavasti lisääntynyt

Pa­lis­kun­tain yh­dis­tys vetoaa kelk­kai­li­joi­hin rei­til­lä py­sy­mi­sen puo­les­ta – yh­dis­tyk­sen mukaan reit­tien ul­ko­puo­li­nen, luvaton kelk­kai­lu on huo­les­tut­ta­vas­ti li­sään­ty­nyt

07.03.2023 15:31
Tilaajille
Pintamon paliskunnan Sämpylän voittokulku jatkui Nuorittalla Porocupissa

Pin­ta­mon pa­lis­kun­nan Säm­py­län voit­to­kul­ku jatkui Nuo­rit­tal­la Po­ro­cu­pis­sa

02.03.2023 06:00
Tilaajille
Poroajelua tarjolla Iso-Syötteen juurella – Pytkyn munkit maistuvat ja palvelua on neljässä toimipisteessä

Po­ro­aje­lua tar­jol­la Iso-Syöt­teen juu­rel­la – Pytkyn munkit mais­tu­vat ja pal­ve­lua on nel­jäs­sä toi­mi­pis­tees­sä

24.02.2023 09:32
Tilaajille
Pintamon paliskunnan Sämpylä laukkasi voittoon Porocupin ensimmäisessä osakilpailussa Rovaniemellä

Pin­ta­mon pa­lis­kun­nan Sämpylä lauk­ka­si voit­toon Po­ro­cu­pin en­sim­mäi­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä

21.02.2023 15:25
Tilaajille
Kysymykset: Milloin kuuluu väläyttää pitkiä valoja kahdesti, ja mistä tapa varoittaa poroista on saanut alkunsa?

Ky­sy­myk­set: Milloin kuuluu vä­läyt­tää pitkiä valoja kah­des­ti, ja mistä tapa va­roit­taa po­rois­ta on saanut al­kun­sa?

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Paljon asiaa porosta uudessa kirjassa – kirja avaa pohjoisen sorkkaeläinten elämää ja niiden vaikutuksia ympäristöön

Paljon asiaa porosta uudessa kir­jas­sa – kirja avaa poh­joi­sen sork­ka­eläin­ten elämää ja niiden vai­ku­tuk­sia ym­pä­ris­töön

03.12.2022 17:00
Tilaajille
Syksyn erotustyöt myöhässä – Pudasjärven Livon paliskunnassa vasoja puuttuu

Syksyn ero­tus­työt myö­häs­sä – Pu­das­jär­ven Livon pa­lis­kun­nas­sa vasoja puuttuu

16.11.2022 05:00
Tilaajille