Porot
Viimeisin tunti
MTK Pudasjärvi vastaa Reijo Kenttälälle poroelinkeinoon liittyen
Lukijalta Mielipide MTK Pudasjärvi

MTK Pu­das­jär­vi vastaa Reijo Kent­tä­läl­le po­ro­elin­kei­noon liit­tyen

18:56
Keskustan kunnallisjärjestön vastine Reijo Kenttälälle
Lukijalta Mielipide Eero Hyttinen

Kes­kus­tan kun­nal­lis­jär­jes­tön vastine Reijo Kent­tä­läl­le

18:50
Vanhemmat
Markus Jaurun leikkaa lihan valmiiksi asiakkaille – suoramyynti kasvaa poronlihakaupassa

Markus Jaurun leikkaa lihan val­miik­si asiak­kail­le – suo­ra­myyn­ti kasvaa po­ron­li­ha­kau­pas­sa

26.11.2020 09:38
Tilaajille
Halutaanko poroelinkeino tuhota – MTK ja Keskusta?
Lukijalta Mielipide Reijo Kenttälä

Ha­lu­taan­ko po­ro­elin­kei­no tuhota – MTK ja Kes­kus­ta?

25.11.2020 13:20 4
Porokolaririski on nyt erityisen suuri –suolaus voi houkutella talvilaitumille siirtyviä poroja

Po­ro­ko­la­ri­ris­ki on nyt eri­tyi­sen suuri –suo­laus voi hou­ku­tel­la tal­vi­lai­tu­mil­le siir­ty­viä poroja

03.11.2020 06:00
Tilaajille
Tytti Tuppurainen: Porovahinkoriidat siirtyvät puolueettomiin käsiin: "Tämä on erinomainen asia ja turvaa puolueettoman ja tasa-arvoisen käsittelyn"
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Tytti Tup­pu­rai­nen: Po­ro­va­hin­ko­rii­dat siir­ty­vät puo­lueet­to­miin käsiin: "Tämä on erin­omai­nen asia ja turvaa puo­lueet­to­man ja ta­sa-ar­voi­sen kä­sit­te­lyn"

14.10.2020 12:00
Mitä tehdä loppuun kalutuilla turvesoilla? –Yhtenä ehdotuksena hampun viljeleminen

Mitä tehdä loppuun ka­lu­tuil­la tur­ve­soil­la? –Yhtenä eh­do­tuk­se­na hampun vil­je­le­mi­nen

02.10.2020 06:01
Tilaajille
Kannanotto paliskunnilta: Paliskunnilla huoli tuulivoimahankkeista
Lukijalta Mielipide

Kan­nan­ot­to pa­lis­kun­nil­ta: Pa­lis­kun­nil­la huoli tuu­li­voi­ma­hank­keis­ta

25.08.2020 07:00
Pudasjärven porolaidunhankkeelle EU-rahaa – summa jäi pienemmäksi kuin toivottiin

Pu­das­jär­ven po­ro­lai­dun­hank­keel­le EU-ra­haa – summa jäi pie­nem­mäk­si kuin toi­vot­tiin

20.07.2017 07:00
Pintamon Pikalaaki kärjessä porokuninkuusajoihin – myös muita seudun kilpaporoja nähdään Inarissa

Pin­ta­mon Pi­ka­laa­ki kär­jes­sä po­ro­ku­nin­kuus­ajoi­hin – myös muita seudun kil­pa­po­ro­ja nähdään Ina­ris­sa

30.03.2017 07:00