SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Työ­paik­ko­ja run­saas­ti tar­jol­la – Eniten ky­syn­tää oli syys­kuus­sa eri­tyi­ses­ti pal­ve­lu- ja myyn­ti­työn­te­ki­jöil­le sekä ra­ken­nus-, kor­jaus- ja val­mis­tus­työn­te­ki­jöil­le

Avoimia työpaikkoja on Pohjois-Pohjanmaalla hyvin tarjolla tänä syksynä. Syyskuun aikana ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi 6 700 uutta työpaikkaa. Kaikkiaan maakunnassa oli kuukauden aikana tarjolla 12 100 avointa työpaikkaa. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuun aikana 34 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja lisääntynyt tarjonta on todettavissa useissa kunnissa eri puolella maakuntaa.

Eniten kysyntää oli syyskuussa erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöille sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille. Lisäksi useilla toimialoilla oli iso tarve avustaville työntekijöille.

Työttömien työnhakijoiden määrä alenee tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja parantunut koronatilanne vauhdittaa positiivista suuntaa. Syyskuun lopussa maakunnassa oli 18 600 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 1 200 vähemmän kuin elokuussa ja 5 600 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa. Vuoden takaisesta työttömien määrä on vähentynyt 3 500:lla. Työttömyyslukuja on laskenut erityisesti koronapandemiasta aiheutuneiden lomautusten tasainen väheneminen. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 200 henkilöä eli 1 700 vähemmän kuin vuosi sitten.

Syyskuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,0 %. Koko maassa työttömyysaste oli 10,1 %. Syyskuun lopussa alhaisin työttömyys oli Pyhännällä (5,2 %) ja korkein Vaalassa (12,6 %).