Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set Pu­das­jär­vel­le oli­si­vat mer­kit­tä­vät

Työtä täällä Pudasjärven kaupungissa tarvitaan.

Pudasjärveltä on lähdetty työn perässä työtä tarjoaviin väestökeskuksiin, mistä seuraa kaupunkimme väestön väheneminen ja vastaavasti verotulojen hiipuminen. Nyt tämä kehitys olisi mahdollista pysäyttää ja suunta kääntää positiivisen myönteiseksi.

Tuulivoima tarjoaa päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa. Tuulivoimaloiden rakentamisen taloudelliset vaikutukset näkyisivät kaupungissamme välittömästi elinkeinoelämän piristymisenä ja esimerkiksi asuntokauppoina ja asuntojen vuokraamisena voimaloita rakentavalle henkilöstölle.

Varsinainen rakentaminen näkyisi voimalatyömaalla; maastossa tapahtuvana maansiirto- ja puuston hoitotöinä, voimalarakennusten energiahuolto- ja perustustöinä. Myös työkoneiden huolto- ja kunnossapito vaativat oman logistiikkaprosessinsa.

Liike-elämän palveluiden tarjonta kehittyisi kauppa-, ravintola- ja kahvila- sekä majoituspalveluiden kysynnän kasvuna. Lisäksi kasvaisi poltto- ja voiteluaineiden sekä huoltamo- ja korjaamopalveluiden kysyntä. Kehitys näkyisi myös koneiden, laitteiden, rakennustarvikkeiden, kuljetus- ja varastoinnin palveluiden kehittymisenä ja kysynnän tarpeisiin vastaamisena.

Kaikista edellä mainituista palvelusektoreista valtaosa tästä työmäärästä olisi mahdollista saada tänne Pudasjärvelle.

Pudasjärveläiset ovat ahkerasti työtä tekemällä rakentaneet kotikuntansa palvelut ja hyvinvoinnin kuntalaisille. Pudasjärvelle suunnitteilla olevaa tuulivoimahanketta ei ole joka päivä tarjolla, eikä tämän luokan hankkeita tarjota joka kuntaan tai kaupunkiin.

Toteutuessaan tuulivoimahanke mahdollistaisi aivan uuden ja myönteisen kehityksen kaupunkimme tulevaisuudelle.

Reijo Talala