Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tilaajille

Tuu­li­oh­jel­ma jää­vä­ten ja ää­nes­täen – Ohjelma mää­rit­te­lee edel­ly­tyk­set tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­sel­le: " Lä­hi­his­to­rias­sa ei ole näin suurta maan­käyt­töön ver­rat­ta­vaa asiaa. Lap­sem­me ja las­ten­lap­sem­me jou­tu­vat näiden pää­tös­ten kanssa te­ke­mi­siin."

Pudasjärvellä on vireillä useita tuulivoimahankkeita. Näistä Tolpanvaaran 22 voimalan puisto on jo rakenteilla. Aittovaaran 24 tuulivoimalan ja Kivari/Pärjän 56 voimalan kaavoitussopimukset on hyväksytty.

Pudasjärvi
Pudasjärven valstuusto päätti tuulivoimaohjelmasta 21 valtuutetun voimin. Yksitoista varsinaista valtuutettua ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä.
Pudasjärven valstuusto päätti tuulivoimaohjelmasta 21 valtuutetun voimin. Yksitoista varsinaista valtuutettua ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä.
Kuva: Risto Påikkupeura

Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkiin laaditun tuulivoimaohjelman vajaamiehisenä. Esteellisyytensä asian käsittelyyn ilmoitti kaikkiaan 12 henkilöä, joiden joukossa oli myös kaupunginjohtaja Tomi Timonen.

Asian käsittelyn aikana varavaltuutettuna päätöksentekoon tullut Outi Lehtimäki (kesk) esitti, että ohjelmaan tehdään kaksi muutosta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.