Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin­lai­tos: Lähes kol­man­nes kou­lui­käi­sis­tä pojista yli­pai­noi­sia, kun­ta­koh­tai­set erot ovat suuria

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Kuva: pekka saarinen

Kouluikäisistä pojista yhä useampi on ylipainoinen tai lihava, selviää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) uudesta tilastoraportista.  Raportti perustuu yli 360 000 lapsen neuvola- ja kouluterveystietoihin.

Kaikkiaan 2–16-vuotiaista pojista ylipainoisia tai lihavia oli viime vuonna 29 prosenttia, saman ikäisistä tytöistä 18 prosenttia. Arviointiin käytettiin Iasten painoindeksiä (ISO-BMI) jossa ylipainon raja on 25 ISO-BMI.

Viime vuonna alakouluikäisistä pojista 30 prosenttia oli ylipainoisia, kun vastaava osuus vuonna 2017 oli 26 prosenttia. Yläkouluikäisistä pojista ylipainoisten osuus oli viime vuonna 30 prosenttia, kun vuonna 2017 se oli 27.

Tytöissä ylipainoisten osuudessa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Pojat olivat tyttöjä lihavempia kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä.

– Tilasto ei sisällä tietoja elintavoista, joten emme pysty sen perusteella arvioimaan syitä poikien ylipainon yleistymiselle. Lasten ylipainon yleistymisen taustalla on todennäköisesti useita tekijöitä elintavoissa ja elinympäristössä, kommentoi THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

Kuntakohtaiset erot suuria

Pojissa ylipainoisten osuus vaihteli kunnasta riippuen 13–57 prosenttia ja tytöissä 11–39 prosenttia.

THL:n tiedotteessa huomautetaan, että pienten kuntien tuloksia tarkastellessa alueen väestömäärässä tapahtuvat pienetkin muutokset voivat vaikuttaa tulokseen.

Tietoja myös puuttuu erityisesti alueilta, joiden terveydenhuollon potilastietojärjestelmästä lasten tiedot eivät siirry automaattisesti THL:n perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusjärjestelmään (Avohilmo).

– On välttämätöntä, että tekniset edellytykset saataisiin kuntoon kaikilla alueilla. Näin saisimme hyödynnettyä pituus- ja painotietoja tilastoinnissa ja tutkimuksessa mahdollisimman hyvin, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Susanna Jääskeläinen.