Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me osaajia ul­ko­mail­ta

-

Suomen kansantalouden haasteisiin keskeisimmäksi tavoitteeksi ja ratkaisuksi on nostettu työllisyysasteen kohentaminen. Pohdinnassa on syytä ottaa yksi lisäaskel ja todeta, että varsinaisena tavoitteena pitää olla elinkeinotoiminnan ja yrittämisen kohentaminen. Työllisyysasteen kohentumisenhan olisi hyvä olla pääasiassa vain viimemainitusta seuraava tosiasia.

Työllisyysasteen nostamisessa ja elinkeinotoiminnassa yleisesti on törmätty monilla aloilla ja alueilla työvoimapulaan. Osaajapula haittaa monia aloja myös Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Keskimääräistä matalamman työllisyysasteen vallitessakaan tilanne ei näy korjaantuvan nykyisen työvoimapotentiaalin voimin. Tarvitaan lisää ratkaisuja.

Kun osaajapula vallitsee laajalti, valtakunnan tasolla työvoiman houkuttelu alueelta toiselle on nollasummapeliä. Ongelma vaihtaa vain seutua. Tämän vuoksi meidän on nostettava katseemme kauemmas. Ratkaisuja on haettava aktiivisesti Suomen rajojen ulkopuolelta ja meidän on saatava houkuteltua osaajia ulkomailta.

Suomi on varsin pieni maa, sijaitsee syrjässä, kylmässä pohjoisessa ja täällä puhutaan omituista kieltä eikä meistä paljon tiedetäkään. Miksi tänne kukaan haluaisi muuttaa? Muut kuin erityistä eksotiikkaa etsivät.

Maamme yleinen houkuttelevuus edellyttää lisää tietoa meistä sekä vaikuttamista myös tunnetasolla. Tässä pitää tehdä työtä laajasti yhdessä, koko Suomen ja kaikkien alueiden. Myös kuntien on syytä lisätä yhteisiä ponnistuksia. On myös tarpeen löytää sopivat yhteistyömuodot yritysten kanssa erityisesti sopivien osaajakohderyhmien löytämiseksi.

Meidän pitää rakentaa maahanmuutto myös mahdollisimman helpoksi ja houkuttelevaksi. Lupaprosessien pitää olla sujuvat ja nopeat, sikäli kuin lupia ylipäätään tarvitaan. Alueiden ja kuntien pitää luoda helposti saavutettavat integraatiopalvelut, joilla maahanmuuttaja ja hänen perheenjäsenensä pääsevät helposti elämisensä alkuun vieraassa paikassa.

Opastus asumisessa, palveluiden käytössä, koulunkäynnissä ja muissa välttämättömyysasioissa pitää tehdä tehokkaasti ja matalalla kynnyksellä. Ja kaikkien asukkaiden pitää opetella ottamaan uudet tulijat aktiivisesti ja halukkaasti osaksi yhteisöä.

Meidän on tarpeen houkutella myös lisää kansainvälisiä opiskelijoita. Nykyistä suurempi osa heistä on saatava jäämään Suomeen pysyvästi töihin.

Elinkeinoelämällä ja yrityksillä on myös roolinsa ulkomaisten osaajien ja opiskelijoiden houkuttelussa ja rekrytoinnissa. Työpaikoista pitää kertoa ja muotoilla niistä houkuttelevia. Työehtojen tulee olla kilpailukykyisiä. Moni tuloa pohtiva tekee ratkaisunsa ansioiden perusteella. Töistä maksettavien nettopalkkojen tulee olla kilpailukykyisiä. Ja oletan, että meidän osaltamme niiden pitää olla jopa houkuttelevia.

Suomen raskas ansiotuloverotus lyö tässä asiassa vastaan. Mikäli halutaan kilpailukykyinen nettopalkka, edellyttää se yritykseltä merkittävästi suurempaa bruttopalkkaa, kuin osaajasta kilpailevassa maassa maksetaan. Tämän vuoksi ansiotuloverojen keventäminen on tarpeellinen lääke tähänkin asiaan. Uskon myös yleisemmin verotuksen dynaamisiin vaikutuksiin. Tässä omat mahdollisuutensa on kunnillakin, mistä esimerkiksi nostan Sotkamon, jossa kuntaveroprosenttia laskettiin tuntuvasti viime vuoden alusta lukien.

Meidän kaikkien on yhdessä tehtävä Suomesta nykyistä houkuttelevampi. Tarvitsemme heti lisää työntekijöitä ja asukkaita kasvattamaan suoraan ja välillisesti kunta- ja kansantaloutemme kokoa. Näin toimien mahdollistamme hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen ja kehittymisen.

Teuvo PerätaloKainuun kauppakamariosaston puheenjohtaja